Wageningen zet met eerste zonnepark belangrijke klimaatstap

Waginingen – De plannen voor het eerste zonnepark in Wageningen, zonnepark Van Roekel aan de Haarweg, zijn gereed en liggen vanaf 7 juni voor iedereen ter inzage. Zonneparken zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Met dit zonnepark willen grondeigenaar WUR en ontwikkelaar LCEnergy een goed voorbeeld neerzetten.

Het zonnepark aan de Haarweg wordt ook wel zonnepark Van Roekel genoemd naar de huidige pachter van de grond van de WUR. Het plan is een initiatief van de WUR en is voortgekomen uit het Wageningse Klimaatplan, een samenwerking van ruim 30 Wageningse klimaatpartners.

Inpassing in het kort

Bij het maken van het plan is zo goed mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Zo blijven de panelen bijvoorbeeld zo laag mogelijk. Het betreffende perceel ligt al 80 cm verdiept en de panelen worden 1.60 m hoog, zodat de hoogte van de panelen voor de omwonenden beperkt blijft tot 80 cm en er zittend overheen gekeken kan worden. Ook worden de panelen aan de zijde van de omwonenden begrensd door een wintergroene haag. Daarnaast wordt aan de omwonenden zonnepanelen op het dak aangeboden. Aan de andere zijden plaatst LCEnergy ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing en voor verhoging van de biodiversiteit een haag van inheemse struiken, onder andere meidoorn en sleedoorn. Tussen de panelen komt bloemrijk grasland, dat een paar keer per jaar wordt begraasd door schapen. Wethouder Peter de Haan: Zonneparken hebben impact voor omwonenden en voor het landschap, maar zijn – zeker op korte termijn – noodzakelijk. Ik ben blij met de inspanningen van de initiatiefnemers om hier een goed voorbeeld neer te zetten.’

Klimaatneutraal in 2030

Wageningen heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Het is nodig, dat het energiegebruik met 50 % omlaag gaat en Wageningen in 2030 al zoveel mogelijk van het gas af is. Daarnaast moet er duurzame energie worden opgewekt. Dat betekent zonnepanelen op alle geschikte daken. Dat zal niet een-twee-drie gerealiseerd zijn, want de gemeente is daarvoor afhankelijk van beslissingen van alle woning- en gebouweigenaren. Ook is het nog niet genoeg; daarnaast zijn nog een aantal zonnevelden en/of windmolens nodig. In veel gemeenten zijn daar al voorbeelden van. In Wageningen is het zonnepark aan de Haarweg de eerste belangrijke stap.

Inzage

Het Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg ligt van 7 juni t/m 18 juli 2018 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Wageningen, postbus 1, 6700 AA  Wageningen. Het ontwerpbestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.nl/bestemmingsplannen). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0289.0073zonparkHaarweg-ONT1. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in papieren vorm in te zien bij Publiekszaken. Publiekszaken is op woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website (www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Fontein Proosdijpark uit vanwege blauwalg

Ede - De fontein van de Victoria Vestavijver in het Proosdijpark staat tot 1 oktober uit. De reden hiervoor is de aanwezige blauwalg in...

Ede Stad krijgt schoner goederenvervoer

Met ingang van 1 januari 2026 wordt een deel van de stad Ede een nul-emissiezone. De precieze omvang van de zone is nog niet...

Minister Van Engelshoven geeft startschot Wageningse Cultuur Zomer

Wageningen - Demissionair minister Van Engelshoven opende vandaag de Wageningse Cultuur Zomer samen met burgemeester Floor Vermeulen en wethouder cultuur Anne Janssen.  Kinderburgemeester Seppe Meijer...

Reclamebelasting Ede en Bennekom gehalveerd vanwege corona

Ede - De reclamebelasting die ondernemers in de centra van Ede en Bennekom betalen wordt over 2021 gehalveerd. Dat heeft het college van burgemeester...

Floor Vermeulen nieuwe burgemeester van Wageningen

Wageningen - Floor Vermeulen (36) is vrijdag 18 juni 2021 geïnstalleerd als burgemeester van Wageningen. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering van de gemeenteraad....

Stop ouderenmishandeling

Barneveld - Iedere oudere kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol...

Spinselmot of eikenprocessierups?

Barneveld - Elk jaar krijgt de gemeente vragen over dradige nesten, zoals op de foto links is te zien. Bewoners mailen ons: “Ik heb...

Kunstenaars van het Jaar 2020 van Rhenen in de kijker

Rhenen - Afgelopen september dongen 15 kunstenaars uit Rhenen mee naar de titel van ‘Kunstenaar van het Jaar 2020 van Rhenen’, tijdens Open Monumentendag...