6.4 C
De Bilt

Aanbesteding huisvesting arbeidsmigranten Varenschut van start

Gemeente Helmond vraagt kandidaten voor de realisatie van huisvesting voor 200 arbeidsmigranten op locatie Varenschut om zich via een openbare aanbesteding in te schrijven. Het is belangrijk en noodzakelijk dat de huisvesting bij Varenschut er komt, omdat er steeds meer arbeidsmigranten in Helmond zijn. De behoefte aan huisvesting is groot. Geïnteresseerden  kunnen een offerte indienen via de website van de gemeente www.helmond.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.

De locatie Varenschut ligt aan de zuidrand van bedrijventerrein De Weijer in Helmond. Het perceel tussen de Rochadeweg, Varenschut en de kassen van Kwekerij Varenschut is eigendom van de gemeente en werd al in november 2020 aangewezen om een logiesvoorziening voor arbeidsmigranten te realiseren.

Eisen aan de offerte

Een offerte moet aan verschillende eisen voldoen. Belangrijk zijn de eisen aan de kwaliteit van de woonruimte. De offerte moet onder meer een  plan van aanpak  voor realisatie en exploitatie van de tijdelijke woningen voor 200 personen bevatten.  Naast slaapvertrekken moeten er ook ontspanningsruimtes komen en moet een schetsplan worden ingediend voor de inrichting van het buitenterrein. Ook worden er eisen gesteld aan communicatie en participatie met de omgeving. In de plannen moet rekening gehouden worden met zowel belangen van bewoners van Helmond als met die van de toekomstige bewoners. De complete opdrachtbeschrijving en eisen die aan de offerte worden gesteld  staan op de website van de gemeente Helmond (Zoek op aanbesteding arbeidsmigranten).

Proces huisvesting

Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen tot en met 17 november 10.00 uur. Alle communicatie over de opdracht dient uitsluitend via de website (kijk op www.helmond.nl/huisvesting-arbeidsmigranten) plaats te vinden. Naar verwachting komt het college eind 2022 tot een keuze voor een opdrachtnemer (exploitant). Die zou dan naar verwachting begin 2023 aan de slag kunnen. De voorziening dient 1 januari 2024 operationeel te zijn.

Met deze locatie voldoet Helmond bijna aan de opgave

In Zuidoost Brabant wordt het aantal arbeidsmigranten geschat op 50.000. Circa 10% werkt en/of woont in Helmond. In het beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten van de gemeente Helmond staat dat er 500 logies/woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten moeten komen in Helmond. De gemeenteraad stelde dit beleidskader vast in november 2020. Onder andere de locatie Varenschut is aangewezen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels zijn in Helmond twee projecten gerealiseerd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De locatie Varenschut wordt na de locatie Zuidende (120 personen) en Baroniehof (100 personen) de derde locatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio