Aanhouding verricht bij controle Peelland Interventie Team

mannen, Hollan0dsestraat, Maassluis, ketting, sliedrecht, school
@politie.nl

Deurne – Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 4 juli een controle uitgevoerd op een bedrijfslocatie in de gemeente Deurne. Op deze locatie werd in 2017 een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Er vond nu een hercontrole plaats om te controleren of deze fabriek in het geheel verwijderd was. Bij de controle is een aanhouding verricht.

Nadat in 2017 was geconstateerd dat er op de locatie sigaretten werden geproduceerd, heeft de gemeente Deurne de eigenaar aangeschreven dat dit beëindigd moest worden. Op 4 juli ging het Peelland Interventie Team naar de locatie om te controleren of hieraan werd voldaan. Bij het ter plaatse komen van het PIT probeerde een persoon de controle te beletten en belemmeren. Deze persoon is onder hevig verzet aangehouden door de politie.

Aanhouding

Na de aanhouding heeft de controle plaatsgevonden. Geconstateerd is dat de sigarettenfabriek niet meer aanwezig is. Wel was er sprake van milieuovertredingen. Het PIT constateerde dat er mogelijk sprake is van bewoning in de bedrijfslocatie. Dit is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Verder is er informatie opgehaald over deze locatie.

PIT

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam