Aanpak beheersing eikenprocessierups 2021 gemeente Sint Anthonis

Sint Anthonis – In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Sint Anthonis een beheerplan opgesteld.  Wij willen u informeren over welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis-) dieren op kan leveren en welke acties er ondernomen worden.

Levenswijze eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de knoppen, komen zeer kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling richting het popstadium ondergaan de rupsen een vijftal vervellingen. Vanaf de derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Van rups naar vlinder naar nieuwe eitjes

In deze tijd vormen de rupsen nesten welke  bestaan uit rupsen, spinsels, oude vervellingen en uitwerpselen. Vanaf begin juli bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en gaan zich verpoppen tot vlinder. Nadat de vlinder in augustus is uitgevlogen, zal deze wederom eitjes leggen in de toppen van eikenbomen welke weer uitkomen in het voorjaar.

Gezondheidsklachten

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”. De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen vele allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie over gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD via www.oakie.info

Bestrijdingsplan

Gemeente Sint Anthonis heeft met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld, waarmee getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken. Omdat nu de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, zal er binnenkort gestart worden met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt met een biologisch bacteriepreparaat gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. Daarbij hebben wij vooraf gekeken of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, als dit het geval is, is bestrijding middels spuiten niet toegestaan.

Enige geluidsoverlast mogelijk

De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip. Het bacteriënpreparaat is veilig voor mens en dier maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens de spuitwerkzaamheden.

Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, zal worden overgegaan naar bestrijding door middel van zuigen of plukken.

Meldingen doorgeven

Meldingen van rupsennesten kunt u doorgeven via www.sintanthonis.nl. Hier staat een interactieve kaart waarop u per boom de melding kunt doen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.processierups.nu U kunt ook altijd contact opnemen met ons via telefoonnummer (0485) 38 88 88.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Start aanleg waterbassins Slievense Loop

Someren - Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn deze week gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop....

Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Eindhoven - Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl...

Rondreizende XL-Pijl VisitBrabant richt alle pijlen op vrijetijdsaanbod

Meierijstad - Vandaag overhandigde Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, een knalrode pijl van 5.5 meter en 7000 kilo en daarop de tekst ‘Hier moet...

Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad uitgereikt

Met het toekennen van de Waarderingsprijs Meedoen, laat de gemeente Meierijstad zien dat zij het belangrijk vindt dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid...

Archeologen ontdekken vestingwerken uit Tachtigjarige Oorlog onder de Grote Berg

Eindhoven - Bij werkzaamheden voor de herinrichting van de Grote Berg, vindt ook archeologische onderzoek plaats. Hierbij zijn vestingwerken ontdekt. Archeologen doen in opdracht...

Unieke samenwerking voor uitbreiding nationaal zwemcentrum De Tongelreep

Eindhoven - Vrijdag 4 juni hebben de KNZB, BrabantSport en haar TeamNL, InnoSportLab De Tongelreep en gemeente Eindhoven hun samenwerking voor de komende 12...

Hulp bij leren lezen en schrijven én het invullen van formulieren

Heeze-Leende - Iedereen kent wel iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Voor veel mensen zijn allerlei formulieren of brieven veel te moeilijk....

Uitreiking vrijwilligerspenning

Budel - Op 3 juni reikte burgemeester Roland van Kessel samen met wethouder Marcel Lemmen een vrijwilligerspenning uit aan drie vrijwilligers van De...