Meer biodiversiteit: Eindhoven in actie

Eindhoven In Eindhoven is het project Natuur in de Wijk gestart. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo ontstaat er een betere biodiversiteit. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant.

Biodiversiteit

Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden. Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en huizen beter geïsoleerd zijn. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt voor huismus, gier- en huiszwaluw en vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in de bebouwde kom, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen!

Doel project

Het project Natuur in de Wijk biedt inwoners de kans om bepaalde diersoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Het gaat om de gier- en huiszwaluw, huismus, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen, profiteren van deze maatregelen. Wethouder Rik Thijs (openbare ruimte & groen) is enthousiast: “Meer natuur in de wijk verbetert niet alleen de leefbaarheid voor mensen, maar ook voor dieren. Het is nodig om de biodiversiteit op peil te houden.” 
Bedrijven en bewoners zijn de belangrijkste ‘leveranciers’ van gebouwen en groen waarin en waaraan maatregelen voor biodiversiteit letterlijk worden opgehangen. Hiermee helpen zij de natuurwaarde in de stad te vergroten en mensen met natuur in aanraking te laten komen.

Maatregelen

Binnen de stad Eindhoven is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van genoemde diersoorten. Het gaat om delen van de wijken Blixembosch en Tempel. Hier gaat Orbis op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Via www.natuurindewijk.nl/gemeenten kunnen zij gratis een nestkastje en/of diverse typen beplantingspakketten aanvragen, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ook bewoners buiten het kerngebied (binnen de bebouwde kom) kunnen een aanvraag doen, zolang de voorraad strekt, want de inwoners binnen het kerngebied komen als eerste in aanmerking voor een nestkastje of beplanting. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten is het kerngebied te vinden.

Aan het begin van het project meet Natuurbalans-Limes Divergens hoeveel exemplaren van de beoogde diersoorten er in het gebied rondvliegen. Na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo wordt duidelijk wat het effect is voor de biodiversiteit. Het project duurt ongeveer vijf jaar.  

Naast deze concrete maatregelen informeert en enthousiasmeert Orbis ook architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars over natuurinclusief bouwen. Dit gebeurt onder andere door de toolbox onder de aandacht te brengen (bouwnatuurinclusief.nl). De gemeente Eindhoven zet zich ook in voor natuurinclusief bouwen en adviseert bewoners over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. Kijk op www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen.

De initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’. Ook Trefpunt Groen Eindhoven doet mee.

Alle informatie over het project, de diersoorten, bestellen en natuurinclusief bouwen is terug te vinden op onze website www.natuurindewijk.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Trippen of Skippen? Valkenswaard laat jouw mening over drugs(gebruik) tellen

Valkenswaard - Trippen op lachgas in de auto of XTC op een festival? Is dat normaal of niet normaal? Het zijn een aantal vragen...

Werkzaamheden aan het spoor rondom Eindhoven

Eindhoven - Van 23 oktober tot en met 9 november voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor op diverse locaties en stations rondom Eindhoven...

NS doet proef minutenafteller op station Eindhoven centraal

Eindenhoven - NS start een proef om de reisinformatie op het perron te verbeteren. Voortaan is ook een minutenafteller te zien voor reizigers...

Concert met lezing over vrouwelijke componisten

LET OP: CONCERT GEANNULEERD (update: 19-10-2021) Waalre - Kunsthistorica Erna Charbon en pianist Frans van Tuijl zorgen zondag 31 oktober in de Bibliotheek Waalre voor...

GroenKids: Gezond en ongezond eten

Eindhoven - GroenKids helpt kinderen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Wat is weerstand? Wat doen bacteriën en virussen? of Waarom word je soms ziek? Op...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

John Jorritsma ambieert geen tweede termijn als burgemeester van Eindhoven

Eindhoven - Vrijdag 8 oktober heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de gemeenteraad en het college geïnformeerd dat hij na september 2022 geen tweede...

Wegwerkzaamheden Sterksel van start

Sterksel - Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is...