Buurtpreventieteams in Budel en Maarheeze van start

In Budel en Maarheeze zijn vanaf vandaag, woensdagavond 26 mei, buurtpreventieteams van start. Zij gaan regelmatig in een kleine groepje (coronaproof) controlerondes lopen door de buurten van hun dorp met als doel extra oren en ogen te bieden op straat. De vrijwilligers uit de eigen kernen willen hiermee de veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroten in hun eigen buurt. De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief en heeft de teams mee helpen opzetten. Als officieel startmoment vonden de eerste looprondes gelijktijdig plaats in beide centra.

Burgerinitiatief

De buurtpreventieteams Budel en Maarheeze zijn voortgekomen uit een initiatief van enkele inwoners uit Budel, namelijk Harm van Leuken, Dennis Neijssen en Marc de Laat. De gemeente Cranendonck heeft dit burgerinitiatief ondersteund door onder andere een praktische handleiding op te stellen, te helpen bij de werving van vrijwilligers, een instructiebijeenkomst aan te bieden en de uitrusting te betalen. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, heeft de gemeente tijdelijk een extern ondersteuner buurtpreventie aangesteld.

Werving buurtpreventie

De werving voor het team Maarheeze heeft onder toeziend oog van de dorpsraad Maarheeze plaatsgevonden. De werving voor het team Budel werd gecoördineerd door de initiatiefnemers buurtpreventie Cranendonck. De gemeentelijk ondersteuner buurtpreventie heeft beide teams geholpen. Voor het team Maarheeze zijn 8 vrijwilligers geworven; voor het team Budel 10. De deelnemers hebben voor de start een gerichte instructie ontvangen van de politie, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Zo weten de vrijwilligers hoe te handelen en wat hun rol en taken zijn. En ook wat ze niet zijn.

Doel

Het belangrijkste doel van het project buurtpreventie is dat door de preventieve werking ervan inwoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Buurtpreventieteams bieden extra oren en ogen op straat. Door mee op te letten, mensen op risicovolle situaties of gedrag te wijzen, door meer zichtbaar aanwezig te zijn en indien nodig te melden bij gemeente of bij de politie, draagt het bij aan het terugdringen van overlast, vernielingen en criminaliteit.

Controlerondes

De teams gaan regelmatig in een kleine groepje door de buurten van hun dorp controlerondes lopen. Zij kiezen zelf de onderwerpen waar in een bepaalde periode extra op gelet wordt: bijvoorbeeld risico op huisinbraak of zwerfafval. Ze zijn herkenbaar aan opvallende hesjes met daarop duidelijk herkenbaar de tekst “ Buurtpreventie Cranendonck”. Elk groepje is voorzien van zaklantaarns, preventiebriefjes en voorlichtingsmateriaal. Ieder team bepaalt onderling zelf op welke dagen en tijden zij hun rondes lopen.

Geen bijzondere taken en bevoegdheden

De leden van het buurtpreventieteam kunnen dorpsgenoten er op wijzen als zij vanaf de straat waar zij lopen bijvoorbeeld een inbraakgevoelige situatie zien. Te denken valt aan bijvoorbeeld een open raam, een sleutel in de voordeur, een vuilniscontainer of ladder die naast of onder een schutting of raam staat. De buurtpreventieleden hebben in principe geen andere taken en bevoegdheden als iedere andere dorpsgenoot. Zij kunnen melden bij de gemeente of politie als dat nodig is.

Zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere zaken die opvallen in de openbare ruimte, melden zij bij de gemeente. Bij spoed, verdachte situaties of heterdaad gaan zij niet zelf in actie, maar melden zij dit meteen bij de politie. Hierover zijn duidelijke werkafspraken gemaakt tussen de politie en de buurtpreventieteams.

Organisatie

Beide teams hebben ieder uit hun midden een eigen coördinator. Voor Budel is dat Harm van Leuken en voor Maarheeze is dat Wendy Krabbenborg. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor o.a. de politie en de gemeente, maar ook voor andere vrijwilligers. Hij/zij maakt de planning en de indeling van de lopers. Tevens is de coördinator verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de materialen. Deze persoon organiseert ook het periodiek overleg met het team.

De coördinatoren overleggen een of meer keer per jaar met de gemeente en politie, om te bespreken hoe het loopt en wat er beter kan. De gemeente bouwt de ondersteunende taak van de ondersteuner buurtpreventie geleidelijk af en de coördinatoren nemen deze rol over.

Vragen of aanmelden

Heeft u vragen of interesse om u als vrijwilliger aan te sluiten, dan kunt u mailen naar:
Team Maarheeze: maarheezebuurtpreventie@gmail.com, Team Budel: buurtpreventiecranendonck@gmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Werkzaamheden aan het spoor rondom Eindhoven

Eindhoven - Van 23 oktober tot en met 9 november voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor op diverse locaties en stations rondom Eindhoven...

NS doet proef minutenafteller op station Eindhoven centraal

Eindenhoven - NS start een proef om de reisinformatie op het perron te verbeteren. Voortaan is ook een minutenafteller te zien voor reizigers...

Concert met lezing over vrouwelijke componisten

LET OP: CONCERT GEANNULEERD (update: 19-10-2021) Waalre - Kunsthistorica Erna Charbon en pianist Frans van Tuijl zorgen zondag 31 oktober in de Bibliotheek Waalre voor...

GroenKids: Gezond en ongezond eten

Eindhoven - GroenKids helpt kinderen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Wat is weerstand? Wat doen bacteriën en virussen? of Waarom word je soms ziek? Op...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

John Jorritsma ambieert geen tweede termijn als burgemeester van Eindhoven

Eindhoven - Vrijdag 8 oktober heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de gemeenteraad en het college geïnformeerd dat hij na september 2022 geen tweede...

Wegwerkzaamheden Sterksel van start

Sterksel - Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is...

Pelikaan voor Wim van de Donk

Heeze-Leende - Dit werd voor het eerst de Pelikaan uitgereikt. Vorig jaar nam het college van burgemeester en wethouders het besluit een waardering in...