5.3 C
De Bilt
woensdag, 7 december 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Eindhoven ook in woelige tijden op koers

Eindhoven – De gemeente Eindhoven verwacht over 2020 een voordelig resultaat van 22,2 miljoen euro. Dit blijkt uit de tweede tussenrapportage die 20 oktober is verschenen. Net voor het zomerreces was de verwachting dat het jaar 2020 op een tekort zou uitkomen van 7,5 miljoen euro. Deze positieve bijstelling wordt veroorzaakt door een aantal aspecten. De belangrijkste oorzaak zit in de rijksinkomsten.

Steunpakket in Eindhoven

Het steunpakket voor gemeenten is nu inzichtelijk en is hoger dan verwacht. De extra rijksbijdrage voor de toenemende uitkeringen is fors naar boven bijgesteld ten opzichte van eerdere berichten. Ook is het voordeel op het gemeentefonds groter dan eerder verwacht. Een voorzichtige doorkijk toont ook aan dat we een winstneming uit de grondexploitaties kunnen verwachten. Dit alles leidt tot een positieve bijstelling.

Door de coronacrisis heeft de gemeente niet alle afgesproken prestaties over 2020 kunnen realiseren. De coronacrisis vroeg om herprioritering van activiteiten. De geplande activiteiten en de bijbehorende middelen verschuiven daarom naar 2021.

Vertrekpunt

De gemeente is in 2020 gestart met een realistische en prudente begroting. Na jaren van tekorten is de financiële stabiliteit inmiddels terug. Vanuit alle portefeuilles doen het college en raad wat nodig is voor de stad, maar dat gebeurt steeds zorgvuldig en weloverwogen. Op inhoud, effect en financiën. Het maatregelenpakket binnen het zorgsysteem heeft hierin de afgelopen twee jaar een belangrijke rol gespeeld. Het weerstandsvermogen was begin 2020 weer op peil en er was weer wat ruimte voor de eerste ambities en investeringen die ook zijn verwerkt in de begroting 2021.

Vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak, is de focus van het handelen gewijzigd. Het college en de raad hebben samen ingezet op het in stand houden van het maatschappelijk middenveld (bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele instellingen en buurthuizen), de voorzieningen in de stad en continuïteit van de zorg, uiteraard met inachtneming van de financiële spelregels.

Coronabuffer en -maatregelen

Ten opzichte van veel andere gemeenten zit Eindhoven nu in een gunstige positie. In het voorjaar is binnen het weerstandsvermogen een buffer van 15 miljoen euro geoormerkt om de financiële effecten van de coronacrisis op te kunnen vangen en maatregelen mogelijk te maken. Eindhoven heeft daar flink op ingezet. Er is ruime ondersteuning geregeld voor bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele instellingen en buurthuizen.

Heffingen tijdelijk uitgesteld

Er is gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om de bijdrage aan zorginstellingen te continueren, ook al kon de zorg niet altijd worden geleverd. Ook zijn maatregelen getroffen om verdere liquiditeitsproblemen bij ondernemers te voorkomen. Zo zijn de heffing van gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting en BIZ tijdelijk uitgesteld en is met partners meegewerkt aan een noodfonds voor start-ups. Daarnaast is werk gemaakt om investeringen naar voren te halen.

Effecten corona

De effecten van corona (extra kosten, minder opbrengsten) zijn tot nu toe 58,5 miljoen euro. Het grootste deel daarvan blijkt nu gecompenseerd te worden vanuit het Rijk, door derden of vanuit eigen programmabudgetten. Van de buffer van 15 miljoen euro blijft daardoor 12,7 miljoen euro over die gereserveerd wordt voor 2021 en ingezet kan worden voor de effecten van de tweede coronagolf. De gemeente blijft in de stad investeren en achter de inwoners, organisaties en bedrijven staan.

Teamwork in onzekere toekomst

Er is nog steeds sprake van een onzekere tijd, zeker nu de tweede golf van de coronacrisis zich heeft aangediend en het kabinet vorige week een gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd. De (financiële) effecten hiervan zullen later dit jaar, maar zeker ook volgend jaar zichtbaar worden. Daarom blijft het college behoedzaam omgaan met de financiële middelen. De gemeente heeft de ruimte om extra steun te bieden die nodig kan zijn als gevolg van de coronacrisis. De keuzes hiervoor zal het college later dit jaar maken in afstemming met de raad. Verdere eventuele inzet van middelen vindt uiteraard weer plaats in de opmaat naar de volgende kadernota.

Net zoals dat samen met college en raad de afgelopen jaren is gebeurd. Het is belangrijk dat de middelen die geoormerkt zijn om de effecten van de coronacrisis te dekken, beschikbaar blijven. Ook in 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio