Provincie en Eindhoven bundelen krachten voor schaalsprong centrum Eindhoven

’s-Hertogenbosch / Eindhoven, 1 april 2021 – Een grote en duurzame stedelijke groei van het centrum en de spoorzone in Eindhoven, Eindhoven Internationale Knoop XL, is essentieel voor de ontwikkeling van zowel Eindhoven, de Brainportregio als het stedelijk netwerk van Brabant. Om die schaalsprong in goede banen te leiden, bundelen provincie en gemeente hun krachten. Dat doen zij door agenda’s en mogelijke toekomstige investeringen voor de grote ontwikkelingen die nodig zijn, te koppelen. Daarbij wordt ook actief de samenwerking gezocht met externe partners. Dit alles wordt vastgelegd in een samenwerkingsagenda. Deze is nu door het college van Gedeputeerde Staten en het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Eindhoven en provincie

De provincie en gemeente zetten dus een langjarige samenwerking in de steigers, ten minste tot 2040, en zorgen zo dat opgaven voor Eindhoven Internationale Knoop XL zowel inhoudelijk als financieel met elkaar verbonden zijn. De samenwerking zorgt dat op grote dossiers er ook garen op de klos komt, realisatiekracht dus. En het zorgt voor een duidelijk regionale strategie richting partners, zowel in de directe omgeving als bijvoorbeeld naar het Rijk en Europa.

Brainport Eindhoven


Brainport Eindhoven is de motor van de Brabantse economie en een van de drie economische kerngebieden van Nederland. Om deze status te behouden en te versterken, is het nodig de aantrekkingskracht voor mensen, investeerders en bedrijven te verbeteren. Daarom werken de provincie, de regiogemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven én stichting Brainport samen met het Rijk. Dit jarenlange commitment heet de Brainport Nationale Actieagenda.

Belangrijk onderdeel daarvan is de versterking van het regionale woon-, werk- en leefklimaat (incl mobiliteit). De Brainportregio is nationaal en internationaal in trek. Jong, oud, studenten, kenniswerkers willen hier wonen en werken. Daarmee groeit ook de urgentie en behoefte aan betaalbare woningen, in een veilige en aantrekkelijke omgeving met excellente voorzieningen, hoogwaardig groen en een goede bereikbaarheid. Wethouder Stijn Steenbakkers: ”Brainport Eindhoven staat bekend om zijn unieke samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen en bouwen op elkaar. Dat doen we met de hele regio, met de provincie en met het Rijk. Want praten moet nu worden omgezet in daden. Daar zijn alle mensen die hier wonen en werken bij gebaat. We willen dat echt iedereen kan profiteren van onze voortvarende economie. En dat moeten we gezamenlijk en wel nu aanpakken.”

De woonopgave is één van de grote vraagstukken die gezamenlijk wordt opgepakt. “Voor heel Brabant geldt een enorme opgave, maar binnen de ring van Eindhoven ligt er een extra grote opgave”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. Een andere uitdaging zit ‘m in de bereikbaarheid. Deze moet toereikend zijn en voorzien in een goed functionerend openbaar vervoer, een busstation als onderdeel van een multimodaal knooppunt en een goed wegennet.

Daarnaast heeft Eindhoven voorzieningen nodig die passen bij de toekomstige schaalsprong van de stad. Het is essentieel dat het een plek blijft waar inwoners en bezoekers prettig kunnen leven en verblijven. Daarom moet ook gekeken worden naar de invulling van de openbare ruimte, waar oog is voor groen en water. Bovendien is het nodig om duurzaamheid en de energie- en warmtetransitie mee te nemen in de ontwikkelingen.

Al deze grote gezamenlijke opgaven worden al aangepakt in de eerder genoemde Brainport Nationale Actieagenda, maar ook via de Regio Deal, Brainport City, SmartwayZ.NL en de Woondeal. De Samenwerkingsagenda helpt de provincie en gemeente om de komende jaren deze opgaven in goede banen te leiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

NS doet proef minutenafteller op station Eindhoven centraal

Eindenhoven - NS start een proef om de reisinformatie op het perron te verbeteren. Voortaan is ook een minutenafteller te zien voor reizigers...

Concert met lezing over vrouwelijke componisten

Waalre - Kunsthistorica Erna Charbon en pianist Frans van Tuijl zorgen zondag 31 oktober in de Bibliotheek Waalre voor een boeiende lezing met live...

GroenKids: Gezond en ongezond eten

Eindhoven - GroenKids helpt kinderen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Wat is weerstand? Wat doen bacteriën en virussen? of Waarom word je soms ziek? Op...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

John Jorritsma ambieert geen tweede termijn als burgemeester van Eindhoven

Eindhoven - Vrijdag 8 oktober heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de gemeenteraad en het college geïnformeerd dat hij na september 2022 geen tweede...

Wegwerkzaamheden Sterksel van start

Sterksel - Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is...

Pelikaan voor Wim van de Donk

Heeze-Leende - Dit werd voor het eerst de Pelikaan uitgereikt. Vorig jaar nam het college van burgemeester en wethouders het besluit een waardering in...

Escapespel maakt brugklassers water- en klimaatbewust

Den Bosch - Nadenken over extremer weer leer je niet uit een boekje. Om de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs water- en klimaatbewuster te...