2.2 C
De Bilt

Geen nieuwe woningen met gasaansluiting meer na 1 juli 2018

Gemert-Bakel – Op 1 juli 2018 is in heel Nederland de nieuwe wet Voortgang Energie Transitie (wet VET) van kracht. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om nieuwe woningen te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met deze nieuwe wet. De wet is ingevoerd om de stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Nieuwbouw waarvoor de vergunning vóór 1 juli 2018 is aangevraagd
  2. Op grond van de Wet VET kan de gemeente gebieden aanwijzen waarin aansluiting van de nieuwe gebouwen op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen.

In de praktijk

De nieuwe wet komt er in de praktijk  op neer dat er vanaf 1 juli 2018 geen omgevingsvergunningen meer verleend mogen worden voor nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven met een gasaansluiting. In plaats van een gasaansluiting moet er dus een andere manier gevonden worden om de woning te verwarmen en te zorgen voor warm water om bijvoorbeeld te douchen. Denk hierbij aan een zonneboiler, warmtepomp of een andere vorm van duurzame energie.

 

particulier bouwers opgelet: moment aanvragen bepalend!

Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning. Aanvragen die vóór 1 juli zijn ingediend, kunnen wel nog met aardgas worden uitgevoerd.

 

Het indienen van een vergunningaanvraag is – zeker in geval van particuliere bouwers en kleine projectontwikkelaars – het sluitstuk van een langdurig onderhandelings-/gesprekstraject met de gemeente. Kavelverkoop aan particulieren kent een lange doorlooptijd. Tot nu toe hebben gemeenten niet de formele bevoegdheid gehad om gasloos bouwen te eisen, en is dit dus ook niet meegenomen als voorwaarde in het hele traject. Dit zou voor deze groep vervelende consequenties kunnen hebben. Een voorbeeld is dat gebieden al bouwrijp zijn gemaakt waar de kavelverkoop nog moet starten. Als er vóór 1 juli 2018 geen aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor zo’n bouwplan geldt het “aansluitverbod” ook in dit geval.

 

Zoals hierboven vermeld is in de wet de mogelijkheid opgenomen om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang af te kunnen wijken van het gasloze standpunt. Bijvoorbeeld wanneer een voor de gemeente belangrijk project anders niet gerealiseerd wordt door financiële of technische redenen. Ook de voortgang van de bouwproductie kan een reden zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio