Oplossing voor kopers Houtse Akker in zicht

Helmond – Er is een oplossing in zicht voor het bouwdrama in het project Houtse Akker in Helmond, waar 26 nieuwbouwwoningen door een conflict tussen projectontwikkelaar en onderaannemer én een failliet waarborgfonds niet afgebouwd zullen worden.

Perspectief voor kopers dankzij welwillende partijen

De afgelopen maanden heeft de gemeente Helmond gewerkt aan een scenario waarin herontwikkeling van de locatie de oplossing moet brengen. Met steun van de betrokken hypotheekverstrekkers en een belangrijke bijdrage door aannemersbedrijf BanBouw lijkt er voor de kopers nu nieuw perspectief te ontstaan.

Slopen en opnieuw beginnen

Toen afgelopen januari bleek dat de staat van de woningen zo slecht was dat afbouw tot grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s zou leiden, is ingezet op een scenario waarbij de woningen zouden worden gesloopt en het project zou worden herontwikkeld. Dit alles met als doel de 26 kopers (met in totaal 90 gezinsleden) zo snel mogelijk perspectief te kunnen bieden.

Samen gewerkt aan een goede deal

Als gemeente hebben wij opdracht gegeven voor het laten uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken, en hebben wij ervoor gezorgd dat het collectief van kopers zich professioneel en onafhankelijk heeft kunnen laten adviseren. Gemeente, adviseurs én kopers zijn de afgelopen maanden samen opgetrokken om een zo goed mogelijke deal te kunnen realiseren.

Van 3 ton naar € 16.000 schuld

Door een bijdrage vanuit de verantwoordelijk projectontwikkelaar, forse kwijtscheldingen vanuit vrijwel alle betrokken hypotheekverstrekkers én een financiële tegemoetkoming van € 520.000 (€ 20.000 per koper) vanuit de gemeente is het gelukt om het verlies voor de kopers relatief beperkt te houden. Het verlies per koper bedraagt € 16.000, waar dit zonder deal bijna € 300.000 had bedragen.

Einde drama voor betrokken gezinnen

Wethouder de Vries: ‘Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de betrokken gezinnen. Voor hen komt er een eind aan een drama en ontstaat er weer zicht op een positieve toekomst. Ik ben trots dat we dit met elkaar hebben kunnen bereiken.’ De financiële bijdrage vanuit de gemeente Helmond ligt volgende week voor besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Als de raad instemt worden de komende weken alle conceptovereenkomsten definitief gemaakt, waarna wij verwachten dat de kopers uiterlijk begin september dit dossier definitief achter zich kunnen laten.

Deze oplossing kon alleen worden bereikt doordat het in Nuenen gevestigde BanBouw (onderdeel van de BanGroep) vanuit maatschappelijk oogpunt dit project mee wil herontwikkelen. Na de zomer zal BanBouw starten met de verkoop van 26 nieuwe woningen.

Oorspronkelijke kopers uitgekocht

De oorspronkelijke kopers worden met de voorliggende oplossing uitgekocht. Hoewel er weer licht gloort vinden wij het als gemeente onacceptabel dat dit bouwdrama zich binnen onze gemeente heeft kunnen voordoen. Vanuit dat gevoel zijn wij in dit dossier gestapt, maar we voelen tegelijkertijd een verplichting ons ervoor in te zetten dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Niet in Helmond alleen, maar eigenlijk nergens in Nederland. Daarom hebben wij een beroep gedaan op de Nederlandse Vereniging van Banken, Bouwend Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Neprom, Vereniging Eigen Huis én alle leden van de Tweede Kamer om oog te hebben voor misstanden als deze en zich ervoor in te zetten herhaling te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img