Raadrinformatieavond haalbaarheid zonne- en windenergie de Kempen

Bergeijk/Bladel/Eersel/Oirschot en Reusel-De Mierden – De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen op het gebied van duurzaamheid. Ze presenteren daarom gezamenlijk de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat een extern bureau in hun opdracht heeft uitgevoerd naar grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Dit doen ze tijdens een openbare raadsinformatieavond op woensdag 14 november om 20.00 uur aan de betreffende gemeenteraden in het gemeentehuis in Bergeijk. De Kempengemeenten realiseren zich dat dit geen gemakkelijke opgave is en gaan begin volgend jaar ook met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek.

 

De Kempengemeenten hebben de doelstelling om energieneutraal te zijn. Dit staat in ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. Dit lukt niet alleen met energie besparen of zonnepanelen op daken. Hiervoor is het nodig om grootschalig, duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Deze ontwikkelingen gaan verder dan de eigen gemeentegrens. De gemeenteraden van de Kempengemeenten worden daarom uitgenodigd voor deze gezamenlijke avond. Dit ter voorbereiding van behandeling in de commissie- en raadsvergaderingen.

 

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek dat deze zomer is uitgevoerd geeft een beeld waar in De Kempen technisch en wettelijk gezien windmolens en grote zonnevelden mogelijk zijn. Bovendien laat het onderzoek zien onder welke voorwaarden we eventuele zonneparken en windturbines toestaan en wanneer niet. Dit helpt om straks weloverwogen keuzes te kunnen maken. In het onderzoek worden nu nadrukkelijk geen keuzes gemaakt voor bepaalde gebieden of voorwaarden. Besluitvorming volgt pas na het participatieproces waar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij worden betrokken. Zij worden hier nog over geïnformeerd.

 

Zorgvuldig proces 

De kansrijke gebieden uit het haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op eventuele milieukundige belemmeringen in een milieueffectrapportage (MER toets). Tegelijk gaan we met verschillende stakeholders om tafel om open te praten over de kansrijke locaties. Door het doorlopen van beide processen weten we waar wind- en zonneparken gewenst zijn en waar ze in grote lijnen zijn toegestaan. Pas daarna stellen de gemeenten de concrete toetsingskaders op voor grootschalige zonne- en windenergieontwikkelingen. Dit beleid en de toetsingskaders worden naar verwachting in september 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Samenwerking

Het opwekken van grootschalige duurzame energie is nodig. Het is voor de Kempengemeenten van belang om de regie te hebben op dit proces. We werken in dit proces nauw samen binnen de vijf Kempengemeenten, maar ook met de provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Metropoolregio Eindhoven. Uitbreiding van de infrastructuur om alle duurzaam opgewekte energie op te nemen is kostbaar en heeft lange doorlooptijden. De Kempengemeenten werken daarom samen met Enexis om zo snel en zo slim mogelijk aanpassingen aan het net te doen. Ook de beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT wordt hierbij betrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Boxmeer met gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aan de slag

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp te bieden...

Rioolgemaal Budel op de schop

Budel - Aan de rotonde bij de Maarheezerweg en de Broekkant in Budel ligt het rioolgemaal van waterschap de Dommel. Hier stuwen pompen het...

Winterdays coronaproof programma in Bergeijk

Bergeijk - Niks leuks in Bergeijk in de kerstvakantie? Zeker wel!!! Door de lockdown hebben we het programma voor de Winterdays, een activiteitenprogramma voor...

Verkenning Vlagheide als natuur- en landschapspark in Meierijstad

Meierijstad - De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en...

‘Vrouw zijn’ geen risicofactor op sneller overlijden na hartoperatie

Eindhoven - Zowel mannen als vrouwen krijgen hart- en vaatziekten. Geslacht is op zich geen aparte risicofactor. Hoewel hun behandelingen hetzelfde zijn, zijn er...

Getuigen gezocht! Poging brandstichting woning Best

Best - Rond 01.45 uur vannacht werd er brand gesticht bij een huis aan de Boksprong in Best. Er volgde een ontploffing met een...

Catharina Ziekenhuis op zoek naar doorbraak voor darmkankerpatiënten

Eindhoven - Het Catharina Ziekenhuis is gestart met een grootschalig internationaal onderzoek naar patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm. “Op dit moment...

Schrijversplatform De Kneep maakt schrijverspagina’s en podcasts

Maasduinen - Schrijversplatform De Kneep geeft op haar website elke schrijver uit de regio (Land van Cuijk en Maasduinen) een eigen ‘schrijverspagina’. Ook is...