Raadrinformatieavond haalbaarheid zonne- en windenergie de Kempen

Bergeijk/Bladel/Eersel/Oirschot en Reusel-De Mierden – De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen op het gebied van duurzaamheid. Ze presenteren daarom gezamenlijk de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat een extern bureau in hun opdracht heeft uitgevoerd naar grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Dit doen ze tijdens een openbare raadsinformatieavond op woensdag 14 november om 20.00 uur aan de betreffende gemeenteraden in het gemeentehuis in Bergeijk. De Kempengemeenten realiseren zich dat dit geen gemakkelijke opgave is en gaan begin volgend jaar ook met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek.

 

De Kempengemeenten hebben de doelstelling om energieneutraal te zijn. Dit staat in ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. Dit lukt niet alleen met energie besparen of zonnepanelen op daken. Hiervoor is het nodig om grootschalig, duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Deze ontwikkelingen gaan verder dan de eigen gemeentegrens. De gemeenteraden van de Kempengemeenten worden daarom uitgenodigd voor deze gezamenlijke avond. Dit ter voorbereiding van behandeling in de commissie- en raadsvergaderingen.

 

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek dat deze zomer is uitgevoerd geeft een beeld waar in De Kempen technisch en wettelijk gezien windmolens en grote zonnevelden mogelijk zijn. Bovendien laat het onderzoek zien onder welke voorwaarden we eventuele zonneparken en windturbines toestaan en wanneer niet. Dit helpt om straks weloverwogen keuzes te kunnen maken. In het onderzoek worden nu nadrukkelijk geen keuzes gemaakt voor bepaalde gebieden of voorwaarden. Besluitvorming volgt pas na het participatieproces waar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij worden betrokken. Zij worden hier nog over geïnformeerd.

 

Zorgvuldig proces 

De kansrijke gebieden uit het haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op eventuele milieukundige belemmeringen in een milieueffectrapportage (MER toets). Tegelijk gaan we met verschillende stakeholders om tafel om open te praten over de kansrijke locaties. Door het doorlopen van beide processen weten we waar wind- en zonneparken gewenst zijn en waar ze in grote lijnen zijn toegestaan. Pas daarna stellen de gemeenten de concrete toetsingskaders op voor grootschalige zonne- en windenergieontwikkelingen. Dit beleid en de toetsingskaders worden naar verwachting in september 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Samenwerking

Het opwekken van grootschalige duurzame energie is nodig. Het is voor de Kempengemeenten van belang om de regie te hebben op dit proces. We werken in dit proces nauw samen binnen de vijf Kempengemeenten, maar ook met de provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Metropoolregio Eindhoven. Uitbreiding van de infrastructuur om alle duurzaam opgewekte energie op te nemen is kostbaar en heeft lange doorlooptijden. De Kempengemeenten werken daarom samen met Enexis om zo snel en zo slim mogelijk aanpassingen aan het net te doen. Ook de beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT wordt hierbij betrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2021 gemeente Sint Anthonis

Sint Anthonis - In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om de overlast in het komende seizoen zo...

Jumbo en ondernemer Koornneef breiden samenwerking flink uit in Zuid-Holland

Veghel - De marktpositie van Jumbo en ondernemer Koornneef in de regio Zuid-Holland zal komende jaren aanzienlijk toenemen. Dat is het gevolg van de verstevigde...

Snoeien van bomen in Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel laat in 2021 een voor de gemeente ongekend grote hoeveelheid bomen snoeien: ongeveer 18.500 bomen. De gemeente heeft bijna 50.000 in beheer....

Massale vissterfte in het Weijerpark te Boxmeer

Boxmeer - Nadat omwonenden al dagen eerder enorme vissterfte constateerden in de vijver van het Weijerpark in Boxmeer, besloot de brandweer dit vandaag te...

De tariefzak: minder restafval, beter voor klimaat en portemonnee

Cranendonck - Met de pilot van de tariefzak wil Cranendonck het restafval flink verminderen. Minder restafval zorgt dat de kosten voor het inzamelen en...

Sport Awards Meierijstad dit jaar in ander jasje

Meierijstad - De Sportraad Meierijstad en de gemeente steken, vanwege de coronamaatregelen, de Sport Awards dit jaar in een ander jasje. In plaats van...

Eerste schooldag voor kinderen en ouders De Uilenbrink ‘lekker anders’

Veghel - In de wijk De Laren in Veghel is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een prettige, veiligere verkeersomgeving. De kinderen van basisschool...

Twee keer een straatroof binnen uur Eindhoven

Eindhoven - De politie kreeg op donderdagavond 6 mei twee meldingen van straatroven in Eindhoven. Bij het eerste slachtoffer mislukte de straatroof, maar bij...