regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie!

Heeze- LeendeDonderdag 25 november heeft de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. De gemeente Heeze-Leende was één van de 70 betrokken organisaties die het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ hebben ondertekend. In het akkoord hebben de organisaties afgesproken om ervoor te zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid, en waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Regioakkoord

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meesten bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie.

Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. Gemeente Heeze-Leende is een van deze organisaties en neemt hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.

Samen voor gezonde leefstijl in gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Ook binnen Gemeente Heeze-Leende zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img