Traverse-Zuid Waalre naar definitief ontwerp

Waalre – Op 14 juli jl. stemde het college van B&W Waalre in met het definitief ontwerp voor de Heikantstraat en Wollenbergstraat: de Traverse-Zuid. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de 30-km inrichting van de Traverse. Het definitief ontwerp voor deze weg is tot stand gekomen met inbreng van de aanwonenden.

Van voorlopig concept naar definitief ontwerp

De opmerkingen die zij op het voorlopige ontwerp inbrachten zijn bijna allemaal verwerkt! De leden van de denktank Traverse Waalre-dorp uit het project Duurzaam Door Waalre hebben intensief gewerkt aan de totstandkoming van het voorlopig ontwerp. De gemeente bedankt iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

College heeft ingestemd met ontwerp

De gemeenteraad behandelt op 15 september 2020 het definitief ontwerp in een oordeelsvormende vergadering. Wanneer de raad op 29 september een positief besluit neemt, kan gestart worden met de technische voorbereidingen van de werkzaamheden voor Traverse-Zuid. De uitvoering van de werkzaamheden start dan naar verwachting in februari 2021.

De Traverse-Zuid moet in november 2021 klaar zijn

Dat is tegelijk met de openstelling van de Nieuwe verbinding N69 die de provincie aanlegt tussen de bestaande N69 net ten zuiden van Valkenswaard en de A67. Het doorgaande verkeer van Valkenswaard naar Veldhoven kan dan via deze weg om ons dorp heen rijden en hoeft niet meer dwars door Waalre-dorp te gaan. Zo verlagen we de verkeersdruk in Waalre-dorp zonder dat de bereikbaarheid in de regio vermindert.

We zorgen voor een betere leefbaarheid in onze gemeente

Eind 2021 is de Nieuwe verbinding N69 klaar en dan starten we direct met de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst. Samen met de herinrichting van de Traverse zorgen we er zo voor dat de leefbaarheid in onze dorpskernen sterk verbetert: Het doorgaand verkeer vermindert en doorgaand vrachtverkeer wordt waar mogelijk tegengegaan. De lucht wordt schoner en de oversteekbaarheid van de weg en de verkeersveiligheid is verbeteren.

Tenslotte zorgt meer groen voor een fijne leefklimaat! Via de website www.duurzaamdoorwaalre.nl leest u alles over het definitief ontwerp Traverse–Zuid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

In Bergeijk gaat de kermis door!

‘Gaat de kermis in Bergeijk dit jaar door of niet?’ Sinds het kabinet de maatregelen rondom corona sterk versoepeld heeft, houdt deze vraag de...

Lekkage warmtenet Rivierensingel: werkzaamheden nodig door Ennatuurlijk

Helmond -Recent is gebleken dat in de leiding van het warmtenet van Ennatuurlijk een lekkage zit. Om dit lek te kunnen verhelpen, moet Ennatuurlijk...

Start aanleg waterbassins Slievense Loop

Someren - Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn deze week gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop....

Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Eindhoven - Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl...

Rondreizende XL-Pijl VisitBrabant richt alle pijlen op vrijetijdsaanbod

Meierijstad - Vandaag overhandigde Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, een knalrode pijl van 5.5 meter en 7000 kilo en daarop de tekst ‘Hier moet...

Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad uitgereikt

Met het toekennen van de Waarderingsprijs Meedoen, laat de gemeente Meierijstad zien dat zij het belangrijk vindt dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid...

Archeologen ontdekken vestingwerken uit Tachtigjarige Oorlog onder de Grote Berg

Eindhoven - Bij werkzaamheden voor de herinrichting van de Grote Berg, vindt ook archeologische onderzoek plaats. Hierbij zijn vestingwerken ontdekt. Archeologen doen in opdracht...

Unieke samenwerking voor uitbreiding nationaal zwemcentrum De Tongelreep

Eindhoven - Vrijdag 4 juni hebben de KNZB, BrabantSport en haar TeamNL, InnoSportLab De Tongelreep en gemeente Eindhoven hun samenwerking voor de komende 12...