13.5 C
De Bilt

Positieve cijfers over 2020 voor gemeente Urk

Urk – Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente Urk het jaar 2020 in financieel opzicht goed afgesloten. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 239.100,–. Dit betekent dat er in 2020 een gering overschot was ten opzichte van wat er was begroot. De financiële basis van de gemeente Urk is gezond. Het positieve saldo wordt meegenomen in de beleidskeuzes voor 2022. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de vergadering van 24 juni a.s.

Tevreden over jaarrekening

Portefeuillehouder Financiën, waarnemend burgemeester Ineke Bakker, is tevreden over de jaarrekening. “Het is een goed resultaat. Dat hebben we te danken aan de blijvende groei van de economie op Urk, maar ook aan het sobere maar doelmatige beleid dat we voeren. Deze lijn houden we vast bij onze beleidskeuzes in de toekomst.”

Mee- en tegenvallers

De verklaring voor het positieve resultaat is onder meer: incidentele meevallers in het sociaal domein, de verkoop van bouwgronden, de afgegeven omgevingsvergunningen, hogere ozb-opbrengsten en lagere rentekosten. Ook was er fors minder geld nodig voor bijzondere bijstand en vielen de kosten voor inhuur personeel uiteindelijk mee. Daarnaast bleek de uitkering uit het Gemeentefonds hoger dan verwacht. Grote tegenvallers voor de gemeente in 2020 zijn de te vormen voorzieningen voor de gasexplosie in 2016 en de losgeslagen ‘VerhalenArk’ in 2018.

Coronacrisis

De coronacrisis tekende het overgrote deel van 2020 en drong diep door in onze samenleving. In 2020 heeft de gemeente zich met al onze mogelijkheden ingezet om haar inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. De incidentele financiële gevolgen in 2020 zijn via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de coronacrisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, heeft, laat zich nu nog niet inschatten.

Groeien en ontwikkelen in 2020

De Programmabegroting 2020 had als thema: Urk groeit én verandert. De groei zette zich in 2020 voort. De gemeente is nu op weg naar 25.000 inwoners en wil doorgroeien naar 30.000 inwoners. Urk bouwt en ontwikkelt voortdurend, op elk terrein. Ook in 2020 is er volop gewerkt aan de ontwikkeling van Urk. Het project ‘De Parel Oppoetsen’ en daarmee ook de promotie van Urk en een goede informatievoorziening aan toeristen zijn in 2020 afgerond.

Port of Urk

Er werd verder gewerkt aan het bedrijventerrein Port of Urk, de herontwikkeling van het Westgat, het verduurzamen en innoveren van het bedrijventerrein en de gemeenteraad heeft een nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Vorig jaar heeft de gemeente het project Urkerveld afgerond, inclusief de dijkovergang, en stelde de raad een leefbaarheids- en duurzaamheidsvisie vast. Ook is gewerkt aan de realisatie van het palenscherm en het ontwerp voor een visueel aantrekkelijke haveninrichting. Vorig jaar werd een nieuwe Informatiebeleidsplan opgesteld. De gemeente heeft eveneens goede vooruitgang geboekt in het wegwerken van de achterstanden op het gebied van archief- en informatiebeheer.

Gezondheid en welzijn

De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2020 werd het Sportakkoord afgerond en is de Wet verplichte GGZ ingevoerd. Daarnaast heeft de gemeente gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel, de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening en het Project ‘Wel op Urk’, voor een gezonde leefstijl. Op het gebied van onderwijs en economie heeft de gemeente met haar onderwijspartners verdere stappen gezet in talentontwikkeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio