Gemeente legt beleidsnotitie ‘Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit’ ter inzage

Losser – Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met de concept beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit” Via het digitale participatieplatform https://meedoen.losser.nl hebben inwoners, ondernemers en deskundigen gereageerd op de concept notitie. De reacties hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen. Nu wordt het ontwerp van de beleidsnotitie vanaf donderdag 18 november voor een periode van zes weken ter inzage gelegd in ’t Lossers hoes. De ontwerp beleidsnotitie is ook te lezen op www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen

Buitengebied

Het buitengebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke opgave waar ook Losser in de komende jaren voor staat, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het gebied. In de komende jaren zullen veel agrarische gebouwen vrijkomen, doordat bedrijven (noodgedwongen) stoppen. Voor Losser is de prognose dat in de periode 2018-2030 een oppervlakte van 98.000 m2 vrijkomt. Als dat leidt tot leegstand heeft dat onwenselijke gevolgen voor het gebied. Met nieuw beleid wil de gemeente Losser betrokkenen faciliteren en een impuls geven aan de kwaliteit van het buitengebied. Een sloopregeling en een ‘sloopbank’ zijn belangrijke onderdelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img