College geeft met ‘voorkeursvolgorde’ aan waar duurzame energie opgewekt kan worden

Hengelo – Het college van B&W heeft, in voorkeursvolgorde, energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit gebied is bij uitstek geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven.

De gemeente wil wind- en zonne-energie opwekken in gebieden waar dit past en op grote schaal kan. Om versnippering te voorkomen, kiest de gemeente ervoor om energieprojecten zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen: in energiegebieden. De groene buitengebieden worden daarbij zoveel mogelijk gespaard.

Voorkeursvolgorde

De gemeente heeft een voorkeursvolgorde gemaakt waarin duurzame energie opgewekt kan worden. Hengelo moet in 2030 100 GWh opwekken, genoeg voor de helft van de huishoudens in de gemeente. Dat gebeurt via een aantal stappen. De eerste stappen (energiebesparing, zonnepanelen op daken en twee windturbines) zijn niet genoeg om 100 GWh te halen. Daarom wordt het een optelsom waarbij ook zonnevelden nodig zijn:

 1. Maximaal inzetten op energie besparen; de energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden.
 2. Waar mogelijk eerst de daken, parkeerplaatsen en gevels vol met zonnepanelen; de gemeente stelt hiervoor een stimuleringsplan op.
 3. Grond langs snelwegen en andere infrastructuur gebruiken om energie op te wekken. Wat betekent dat:
  a) Het gebied waar de A1 en A35 bij elkaar komen is geschikt om te veranderen tot energiegebied. Dit gebied is een zoeklocatie voor twee windturbines in combinatie met zonnevelden. Daarvoor is eerst wel verdiepend onderzoek nodig over wat de effectenzijn op de woonwijken en het retentiegebied Woolde dat hier ook ligt.
  b) Hengelo verkent daarnaast samen met vijf andere Twentse gemeenten en Rijkswaterstaat hoe de gronden langs de A35 en A1, afritten en aangrenzende percelen gebruikt kunnen worden voor zonnevelden en windturbines.
 4. Locaties op industrie- en bedrijventerreinen die nu niet benut worden, gebruiken om energie op te wekken; bijvoorbeeld parkeerplaatsen die een zonnedak krijgen of zonnepanelen op braakliggende grond. Dat wil de gemeente doen
  samen met de besturen van bedrijventerreinen
  a. De gemeente verkent de mogelijkheid om op bedrijventerreinen Westermaat Campus of Westermaat een windturbine te plaatsen. Hier zijn twee zoeklocaties voor windturbines waarvan er maximaal één gerealiseerd kan worden.
  Daarvoor moet wel een verdiepend onderzoek plaatsvinden naar de effecten op de wijken Bornsche Maten en Wensink-Zuid en op de medewerkers van de bedrijven die hier gevestigd zijn.
  b. Met het bestuur van Westermaat Campus onderzoekt de gemeente of lage windturbines (40 tot 60 meter) gecombineerd met zonnepanelen op dak en zonnepanelen op parkeerplaatsen haalbaar en betaalbaar zijn.
  c. Het industrieterrein ten zuiden van het Twentekanaal is ook een zoeklocatie voor een windturbine. Maar dit geeft mogelijk een verstoring van de radar van Thales. Extra onderzoek is daarom nodig.
 5. Grond langs stadsranden met industrie en met bedrijvigheid gebruiken voor intensieve opwek via zonnevelden.
  a. De gemeente wil het gebied tussen Nobian en Twence naast bedrijventerrein Twentekanaal Zuid veranderen in een energiegebied. Vanwege de aanwezigheid van cavernes (holtes in de bodem) is het niet geschikt voor
  bebouwing, maar wel zeer geschikt voor zonnevelden.
 6. Overige zoekgebieden in het buitengebied voor kleinschalige zonnevelden De zoekgebieden Beckum-Oele, Slangenbeek-West en Slangenbeek-Noord bieden vanwege het kleinschalige landschap weinig ruimte voor zonnevelden. Daarom staat de gemeente hier alleen maar kleinschalige zonnevelden toe die passen binnen het landschap en met betrokkenheid en acceptatie van omwonenden. Hier kunnen dus zonne-energieprojecten komen die vanuit de inwoners/grondeigenaren wordenopgezet. In Beckum zijn inwoners hier al mee bezig. De gemeente ondersteunt dit.
 7. De Hasseler Es valt als zoekgebied voorlopig af Uit het locatieonderzoek blijkt dat dit gebied minder geschikt is om te gebruiken voor zonnevelden vanwege het landschap en de cultuurhistorische waarde. Het gebied
  bestaat uit hoog gelegen esgronden die op veel plaatsen al zijn verdwenen.

Karavaan van de nieuwe energie

Het college heeft ingestemd om de voorkeursvolgorde voor te leggen aan alle Hengeloërs en de inwoners van buurtgemeenten. Daarom organiseert de gemeente een aantal (digitale) bijeenkomsten. Op maandagavond 21 juni 20.30 uur is er een digitale bijeenkomst over zonne-energie. Op donderdagavond 24 juni om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst over windenergie. Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op 6 verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Daar kunnen inwoners in gesprek gaan over duurzame energie. De eerste bijeenkomst staat gepland in Wensink-Zuid in Borne. Ook worden inwoners in en rond de zoekgebieden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief aan huis en zijn er digitale nieuwsbrieven. Meer informatie en aanmelden voor de Karavaan kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie/Praat-mee

Minder fossiele energie, minder opwarming

‘Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben, maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel mogelijk input van de omgeving en
gedegen onderzoek, weten we wel dat we goede keuzes maken’, aldus wethouder Claudio Bruggink.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

GOAN! Nieuwe Twentse reis-app gelanceerd

Twente- GOAN! is dé nieuwe reis-app voor Twente. Vanaf woensdag 16 juni kunnen Regiotaxi-reizigers er al mee aan de slag, want dan wordt GOAN!...

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...