Haaksbergen werkt aan biodiversiteit in openbare ruimte

Haaksbergen – De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde kom. Oftewel, meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Want het gaat in Nederland niet zo goed met de insecten, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de natuur. Om de bloemetjes en bijtjes een beetje te helpen, zijn en worden er bloemzaden ingezaaid én wordt er minder en anders gemaaid.

Meer biodiversiteit

Afgelopen zomers hebben de planten, struiken en bomen geleden onder de droogte. Dorheid is een bedreiging voor insecten. Daarom gaan de gemeente en Twente Milieu, mede op aandringen van de samenwerkende natuurorganisaties, aan de slag met het creëren van een betere leefomgeving voor de kleine beestjes. Dat is om meerdere redenen van belang. Insecten vormen als voedsel voor bijvoorbeeld vogels een belangrijk onderdeel van de kringloop in de natuur. Daarnaast zijn het natuurlijke vijanden van de weinig geliefde eikenprocessierupsen.

Inzaaien bloemenmengsels

Bloemen en kruiden lokken bijen, vlinders, kevers en andere insecten. Daarom zijn er bloemmengsels ingezaaid en bloembollen geplant. Op allerlei plekken in Haaksbergen verschijnen bloemen, bij entrees van wijken, op zichtlocaties, op de gemeentelijke begraafplaats of op grotere grasvelden, zoals in Park De Blanckenborgh. Het mooie is dus: de bloemen zijn nuttig en óók nog eens heel mooi!

Minder maaien

Bloemen en kruiden krijgen in Haaksbergen de ruimte. Gazons en bermen worden voortaan minder vaak of niet meer volledig gemaaid. Het gaat daarbij logischerwijs niet om de grasvelden die als trapveldje zijn aangewezen. De grotere velden waarbij voortaan een ander maaibeleid geldt, worden binnenkort voorzien van een informatiebordje met nadere uitleg. Die velden worden maar een paar keer per jaar gemaaid en bovendien worden soms stroken overgeslagen. Zo blijft er altijd leefruimte voor de insecten in de buurt. Grasranden worden wel vaker gemaaid. Dat is om te voorkomen dat het gras over de paden in de plantsoenen groeit. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de kruiden beter groeien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twente Milieu in opdracht van de gemeente.

Hulp van inwoners

Vrijwilligers van de diverse natuurorganisaties in Haaksbergen hebben de afgelopen jaren al werk gemaakt van het inzaaien van bloemzaden in bermen langs wegen. Ook overigens inwoners kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door in hun tuin bloemenmengsels te zaaien en bloembollen te poten. Ook is het voor de bloemen en kruiden beter om hondenpoep netjes op te ruimen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

GOAN! Nieuwe Twentse reis-app gelanceerd

Twente- GOAN! is dé nieuwe reis-app voor Twente. Vanaf woensdag 16 juni kunnen Regiotaxi-reizigers er al mee aan de slag, want dan wordt GOAN!...

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...