Voorbereiding invoering Ja-Ja sticker gestart

Enschede Op verzoek van de gemeenteraad bereidt gemeente Enschede de invoering van de Ja-Ja sticker per 1 januari 2022 voor. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken. De nieuwe regels worden opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving. Inwoners kunnen tot en met 20 oktober een zienswijze indienen op de voorgenomen wijzigingen.

Voorbereiding

“Bij invoering van de Ja-Ja sticker draaien de regels voor het bezorgen van reclamefolders om. Inwoners hoeven het niet langer aan te geven als ze géén reclame willen ontvangen, maar plakken een Ja-Ja sticker als ze wél folders willen ontvangen”, licht wethouder Jurgen van Houdt toe. “Met deze maatregel geven we invulling aan een motie van onze gemeenteraad. Ons gezamenlijke doel is de hoeveelheid papierafval te verminderen. Zo dragen we bij aan een duurzaam en klimaatneutraal Enschede.”

Diverse Nederlandse gemeenten hebben dit systeem al met succes ingevoerd. Meer informatie over de werking van het nieuwe systeem.

Inspraakprocedure

De regels voor het bezorgen van reclamedrukwerk worden opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving van gemeente Enschede. Voordat de gemeenteraad de wijzigingen in de verordening vaststelt, kunnen inwoners hierover hun mening geven. Meer informatie is te vinden op de pagina zienswijze indienen.

Zorgvuldige aanpak

Eind 2019 nam de gemeenteraad van Enschede een motie aan waarin zij het college verzocht een Ja-Ja sticker in te voeren. De gemeente vindt zorgvuldigheid bij het invoeren van dit systeem van groot belang. Ervaringen in andere gemeenten, de juridische context en onbedoelde gevolgen voor maatschappelijke organisaties zijn daarom uitgebreid onderzocht.

In de huidige situatie ziet de gemeente geen juridische bezwaren tegen invoering van het systeem. Wel zijn mogelijke gevolgen voor scholen en verenigingen die oud papier inzamelen een aandachtspunt. Wanneer hun inkomsten als gevolg van het nieuwe systeem teruglopen, ontvangen zij daarvoor in 2022 compensatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Breed aanbod LHBTI+ activiteiten komend najaar

Enschede - De lokale LHBTI+ organisaties krijgen voor dit jaar € 35.470,- subsidie van de gemeente. De subsidie wordt ingezet voor diverse activiteiten die...

Proef met flexibel cameratoezicht gestart

Enschede - De gemeente Enschede is op 31 augustus begonnen met een proef met flexibel cameratoezicht in de binnenstad. Daarbij wordt gewerkt met een verplaatsbare...

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar mooie cultuureducatie

Hengelo - Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van...

Gedupeerden toeslagenaffaire hoeven schulden aan gemeente Losser niet terug te betalen

Losser - De gemeente Losser helpt gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire. Gedupeerden die recht hebben op de financiële compensatie...

Sportcarrousel komt 23 september 2021 naar DOS’37 in Vriezenveen

Almelo/Enschede - Van 10 tot en met 12 juni 2022 organiseren de 14 Twentse gemeenten de Special Olympics Nationale Spelen. De Sportcarrousel rijdt om...

Oldenzaalse paralympische zilveren medaillewinnares van 1996 legt alsnog haar plaquette

Oldenzaal - Donderdag 2 september 2021 is het dan eindelijk zover. Erna Zwiers legt haar plaquette in de Grootestraat in Oldenzaal. Dit als blijk...

Oldenzaal verwelkomt de zwaarste luidklok van Overijssel

Oldenzaal - De Oldenzaalse stichting Scholtenhaer heeft besloten een luidklok te schenken aan de gemeenschap van Oldenzaal. Op 20 december 2020 is de klok...

Nieuwe erfgoed website online

Op woensdag 25 augustus wordt de website www.erfgoedenschede.nl gelanceerd. De website ontsluit op een aantrekkelijke manier alle cultureel erfgoedinformatie van de gemeente Enschede, de Stichting Historische...