Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

HeerenveenHet voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is positief ontvangen door de gemeenteraad. Tijdens de extra commissievergadering van dinsdag 19 januari is afgesproken dat de gemeente hier op korte termijn beleidsregels voor maakt. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen zo meer helderheid over de (financiële) ondersteuning die mogelijk is vanuit het eigen sociale netwerk.

Ondersteuning melden aan gemeente

Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om alle structurele (financiële) ondersteuning die zij ontvangen te melden aan de gemeente. Dit is zo vastgelegd in de Participatiewet. De gemeente bekijkt dan samen met de inwoner welke ondersteuning van invloed is op de uitkering of op de hoogte daarvan. Dit betekent niet dat de gemeente direct ingrijpt – en kort op de uitkering – als de inwoner af en toe ondersteuning krijgt vanuit het eigen sociaal netwerk. Denk hierbij aan een tas met boodschappen of een envelop met inhoud. Dat is gewoon mogelijk.

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering
Foto: © Joke Rietveld – Regio Online

Vrijstelling van giften invoeren

Met een vrijstelling van giften tot € 1.200 per jaar zoekt de gemeente de randen van de wet op. “Voor ons betekent dit niet gelijk een andere manier van werken. Iemand incidenteel helpen is echt geen probleem. We stimuleren juist graag dat inwoners hun eigen netwerk inzetten. Maar het is goed om ook hier heldere afspraken met elkaar over te maken” aldus wethouder Hedwich Rinkes. Het college vindt het belangrijk om hierover goed in gesprek te blijven met de gemeenteraad. In maart zullen zij de gemeenteraad bijpraten over de nieuwe beleidsregels en de uitvoering hiervan.

Met hoofd en hart

De gesprekken die gevoerd worden met inwoners over de bijstandsuitkering zijn niet altijd makkelijk, maar worden altijd uitgevoerd met ‘hoofd en hart’. Wethouder Hedwich Rinkes: “Wij zijn er voor alle inwoners van Heerenveen en helpen waar het zelf even niet lukt. We gaan dan ook altijd uit van het goede gesprek. Het beeld dat inwoners zich onheus bejegend voelen herkennen we niet. Maar we trekken het ons wél aan en gaan daar zeker met elkaar over in gesprek.”

Verklaring college

Voorafgaand aan de discussie over dit onderwerp gaf burgemeester Tjeerd van der Zwan aan dat er in een artikel van de Leeuwarder Courant van 2 januari werd gesuggereerd dat er spanningen zouden zijn tussen het college en de medewerkers waar het gaat om de handhaving van de bijstandsregels. Medewerkers zouden dingen doen tegen de wil van het college. “Ten eerste is dit onjuist, zowel in dit specifieke geval als ook in het algemeen.

College en organisatie waarderen juist elkaars perspectief en mening. Dilemma’s of verschillen van inzicht zijn aanleiding voor een verder gesprek, niet voor spanning. En uiteindelijk beslist het college. In de tweede plaats betreur ik het ten zeerste dat onze medewerkers op deze manier zo prominent in de publiciteit worden genoemd. Dat is echt onterecht. Ik heb het al vaker gezegd: medewerkers kunnen zich tegen aantijgingen niet verdedigen en zijn in essentie ook niet verantwoordelijk voor het maken of uitvoeren van dit beleid.”

Nieuws uit deze regio

Mobiel bereik in Rinsumageast sterk verbeterd

Dantumadiel - In Nederland zijn er een paar plekken waar je met je mobiele telefoon geen of slecht bereik hebt. Rinsumageast was zo’n ‘witte...

It bêst Frysktalige redaksjestik wûn troch Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum

Wytmarsum - In krystferhaal is it bêste Frysktalige redaksjestik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It...

Terugplaatsen eerste knotlinde in Balk

Balk - Groot nieuws: na een jaar van afwezigheid heeft Balk vandaag zijn eerste knotlinde teruggekregen! Dinsdagochtend 2 maart om 8.30 uur kwam de...

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...