JOOP ATSMA PLANT EERSTE ‘APOTHEEK’ BOOM

SURHUISTERVEEN – Eerste Kamer lid Joop Atsma heeft vanmiddag met het planten van een eikenboom de officiële aftrap verricht van een nieuw project van Vanla. Deze Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil met het aanplanten van specifieke bomen en struiken in de singels een apotheekfunctie creëren voor vee. Zo kan het weidende vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil houden. De variatie in de boomwal zorgt ook voor meer biodiversiteit en dat is weer goed voor de bijen en insecten. Zo vangt de Vanla twee vliegen in een klap.

Project Boomwal

Veertien veehouders zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. De Vanla boeren willen de genezende werking van bomen en struiken benutten om hun vee gezond te houden. In oude literatuur hebben ze van diverse bomen en struiken uitgedokterd welke gezondheidseffecten deze teweeg kunnen brengen bij het vee. Zo helpt een zwarte bes tegen ontstekingen en een hazelaar zorgt voor een betere doorbloeding. “De natuur kan veel meer dan wij allen denken”, zegt Vanla secretaris Dictus Hoeksma. “Een bosje hulsttakken in de stal en je hebt geen last meer van ringschurft bij het jongvee. Simpel en het kost niks.” Dat ze met dit project voorop lopen wordt door hem beaamd. “Ach dat heeft Vanla vanaf de oprichting in 1992 altijd al gedaan”, zo stelt hij.

Joop Atsma plant eerste boom

De eerste boom die Feanster Joop Atsma bij de familie Bloemhoff aan de Blauhústerwei plantte is onderdeel van de dik 1700 boompjes die bij de 14 veehouders de komende tijd worden geplant. Atsma: “Het is mooi dat de Vanla boeren zorgen voor meer biodiversiteit. Zij zijn een voorbeeld voor de rest van Nederland. De boomwal is de apotheek van de toekomst. Ik zal tegen minister Bruins van Volksgezondheid zeggen dat ze hier in de Wâlden hun apotheek in de boomwal hebben”.

Atsma
foto: Marcel van Kammen

Het Vanla project heeft een looptijd van 4 jaar. De boeren en ook leerlingen van Hall Larenstein en het Nordwin College zullen in de zomer vee monitoren om te zien waar ze aan vreten. De veehouder houdt de gezondheidstoestand van zijn veestapel bij. Die combinatie levert praktijkgerichte kennis op zodat meer boeren dit kunnen toepassen op hun bedrijf. Naast meer gezondheid voor hun vee zorgen de wâldboeren ook voor meer biodiversiteit in de boomwallen. Ze willen de leefomgeving van bijen en insecten verbeteren. Een grotere variatie aan beplanting en vooral ook bloeiende struiken trekt meer insecten, zo weet bijenlector Arjen Strijkstra van Hall Larenstein. “Dit project past precies in de Friese Wouden met zijn vele singels. Met een betere biotoop kunnen we de achteruitgang een halt toeroepen. Hopelijk kunnen we met dit project meer onderzoek doen naar insecten in elzensingels want daar weten we nog te weinig van.” Andere samenwerkingpartners in het project zijn Landschapsbeheer Friesland en Stichting Wrâldfrucht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Consul voor de Oorlogsgravenstichting in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Tjeerd Leistra is maandagmiddag aangesteld als consul voor de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Achtkarspelen, burgemeester Oebele Brouwer benoemde hem. ‘Door het in...

Nationale Balkon Beweegdag in Oenkerk zet ouderen in beweging

Tytsjerksteradiel - De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Een begeleidster van Kearn Welzijn...

OPNIEUW wil graag opnieuw uitbreiden

Achtkarspelen - Met de intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om...

Mienskip oan ‘e basis: nieuwe invulling welzijnswerk Dantumadiel vanaf 2022

Dantumadiel - Het college van Dantumadiel heeft de kaders voor nieuw welzijnsbeleid vastgesteld. Het college van B&W ontving eind vorig jaar de opdracht van...

9 nieuwe doortraproutes in Friesland zoeken oudere testfietsers

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes horen bij...

Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Dokkum - Het college van Dokkum stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het...

Woonruimte aan Heideburen in Heerenveen dicht vanwege drugs

Heerenveen - Een huis aan Heideburen in Heerenveen is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft dit besluit...

Schiermonnikoog opnieuw bedreigd door gaswinning

Schiermonnikoog - Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee plaatsen...