Ontwerp Herinrichting Breedeplaats definitief vastgesteld

Franekeradeel – Het College heeft dinsdag 24 oktober het definitieve ontwerp voor de herinrichting Breedeplaats vastgesteld. De gemeente kan nu verder met de uitwerking van dit plan. Wethouder Caroline de Pee is blij met het uitgewerkte plan. “De Breedeplaats is het hart van de stad maar mist nog beleving op het moment dat er geen evenementen zijn. Met dit plan krijgt het centrum van Franeker een enorme kwaliteitsimpuls”.

Groenplan met looproute

Via Anna Tilroe, initiatiefnemer van de 11Fountains, is de architect Sylvester Adema in contact gekomen met Piet Oudolf. Deze internationaal befaamde groenontwerper (https://oudolf.com/) gaat een gedetailleerd tuinontwerp maken rondom de Martinikerk. Het voorstel is om voornamelijk aan de zuidelijke kant van de Martinikerk een parkachtig gebied aan te leggen met daar doorheen een verharde wandelroute.

Groen op het plein

Op de driehoek van de Breedeplaats, de kruising Hofstraat/Dijkstraat, wordt een boom geplaatst samen met een soortgelijke groeninvulling zoals ook ontworpen wordt naast de kerk. Het is de bedoeling wat hoger groen aan te brengen dat als rugdekking kan fungeren. Hierdoor wordt het plein aangenamer. Ook wordt er een haag voor de Botniastins geplant.

De fontein

Naast de entree van de kerk wordt de fontein geplaatst in het kader van het project van de Culturele Hoofdstad / 11Fountains. Op het ontwerp is goed te zien hoe deze wordt aangekleed met groen, bankjes en het wandelpad. In het ontwerp is rekening gehouden met de ruimte die tijdens evenementen nodig is rondom de tent.

Denkbeeld Balthasar Bekker

Tijdens het hele proces van overleggen en ontwerpen is de Franeker Kunststichting goed betrokken geweest bij de plannen. Voor één van hun denkbeelden, het kunstwerk van Balthasar Bekker, wordt ruimte gereserveerd aan de westkant van de toren van de Martinikerk.

Schoolsteeg

De verbinding tussen het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg en de binnenstad  wil de gemeente verbeteren door onder andere de uitstraling van de Schoolsteeg te verbeteren. In het ontwerp wordt uitgegaan van het aanbrengen van een haag op het bredere gedeelte van de steeg. Hierdoor wordt dit gedeelte – optisch – smaller, zodat het overige deel van de Schoolsteeg als minder smal wordt ervaren.

Aanleg voortuinen

Ook wordt in het plan aangegeven dat er bij de aanwezige woningen een voortuin wordt aangebracht zodat het levendiger wordt. Eén geheel met het parkachtig groen naast de kerk. Omdat in eerste instantie de Schoolsteeg niet was meegenomen in het plan is het opknappen van de Schoolsteeg afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.

Inloopavond

Binnenkort wordt er een inloopmiddag / -avond georganiseerd. Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden de precieze plannen met betrekking tot de herinrichting van de Breedeplaats toegelicht. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. De datum, de locatie en het tijdstip van deze inloopbijeenkomst wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Achtergrond herinrichting Breedeplaats

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Franekeradeel middelen beschikbaar gesteld voor  projecten uit de ‘investeringsvisie voor de binnenstad van Franeker’. Deze visie kent een drietal speerpunten, Franeker Vastgoed, Franeker Verwent en Franeker Verleidt. De herinrichting van de Breedeplaats maakt onderdeel uit van  het speerpunt Franeker Verwent. Met dit project wordt beoogd om de belevingsfunctie van het plein te vergroten en tegelijkertijd de verbinding tussen de Dijkstraat en de Voorstraat te verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders

Met het nieuwe gemaal Ryptsjerk houden de inwoners van Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp ook in de toekomst droge voeten. Tijdens de beleefmiddag ‘Beleef...

Beleefmiddag Bûtefjild kan rekenen op veel belangstelling

Dantumadiel - In een elektrische sloep, een kano of op een SUP verkenden inwoners van Fryslân vrijdag 15 oktober het Bûtefjild, een prachtig...

Finalisten Ondernemersprijs 2021 in Súdwest-Fryslân bekend

Súdwest-Fryslân - De drie finalisten voor de ondernemersprijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The...

49 partners gaan samen aan de slag voor Leeuwarden Oost

Leeuwarden - Gisterenmiddag, op donderdag 14 oktober 2021, hebben 49 partners, waaronder de gemeente Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden...

Start Groene Tour in Bakkeveen

Bakkeveen - Gisteren werd op de Dag van de Duurzaamheid de Groene Tour geopend; een interactieve route langs interessante hotspots op het gebied van...

Topjaar voor de pontjes van Suwâld en Wyns

Suwâld/Wyns - Voor de pontjes van Suwâld en Wyns was 2021 een topjaar. De pont van Suwâld haalde voor het eerst 21.000 bezoekers. Dit...

Ondernemers op bedrijventerreinen in Wolvega zetten volgende stap

Wolvega - Op de bedrijventerreinen Uitbreiding Schipsloot en De Plantage in Wolvega zijn kavels beschikbaar voor ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap:...

Vierde bibliotheek in Waadhoeke geopend door Wethouder Haarsma

Ried - Op woensdag 6 oktober is op OBS De Oanset in Ried de huiskamerbibliotheek geopend. In het bijzijn van leerlingen, ouders, leerkrachten en...