Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden – ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de eerste week van februari wordt de grote kap boven het station verwijderd.

Lage perronkappen

ProRail wil bij de renovatie zoveel mogelijk hergebruiken en kiest voor duurzaam materiaal. In juni zijn we met de renovatie begonnen en inmiddels hebben we de constructies van de lage kappen op alle perrons verwijderd.

Monumentaal

Station Leeuwarden is in 1863 geopend en heeft een monumentale status. Het is in de loop der tijd een aantal keer verbouwd. In 2016 bleek dat de perronkappen op station Leeuwarden niet langer bestand waren tegen sterke wind. Daarom is toen besloten het dakbeschot van een deel van de perronkappen te verwijderen. De ijzeren delen en fundering worden ook aangepakt.

Hergebruik materiaal

ProRail probeert zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. Dat is al gebeurd bij de lage kappen, en gaat straks ook zo bij de grote kap. De constructie wordt gedemonteerd, vervolgens wordt de fundering aangepast. Pas nadat de constructie gedemonteerd is, zien we wat we kunnen hergebruiken van de oorspronkelijke materialen. De constructie wordt dan ‘gestraald’ en geconserveerd en daarna weer teruggeplaatst. Dat laatste vindt plaats vanaf 2022.

Op zoek naar de originele kleuren

In de laatste maanden van 2020 heeft ProRail kleurenonderzoek gedaan, om te kijken wat de originele kleuren van de kappen zijn geweest. Jim van Leersum, projectmanager Stations vertelt: “Met name op de delen van de kap waar je normaal gesproken moeilijk bij kunt komen voor onderhoud, heeft dit nieuwe informatie opgeleverd. Net voor de kerst hebben we een kleurenvoorstel ingediend bij de gemeente. Dat is onderdeel voor de vergunning. De gemeente is nu in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hûs en Hiem, welstand, om tot een besluit te komen. We verwachten dat de hoofdkleur dennengroen zal zijn, dat is de originele kleur van de constructie.”

Tijdelijke kap en verwarmde wachtruimte

De renovatie zal tot de zomer van 2023 duren. Er zullen tijdens de renovatie een aantal weekenden geen treinen rijden van en naar beide stations. Op het perron komt, om reizigers comfort te bieden, een tijdelijke kap ter hoogte van de poortjesrij en tegen de gevel van het stationsgebouw. Daarnaast zorgt ProRail samen met NS Stations voor een verwarmde wachtruimte in het gebouw.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...