Schiermonnikoog opnieuw bedreigd door gaswinning

Schiermonnikoog – Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee plaatsen voor het winnen van gas. Dit betekent opnieuw dat de directe omgeving van Schiermonnikoog mogelijk een economisch wingebied wordt in plaats van een beschermd natuurgebied blijft.

College Schiermonnikoog reageert afwijzend

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog reageert dan ook zeer afwijzend op de plannen. Het college stuurde daarom vandaag een pittige zienswijze op de, door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde, ontwerpbesluiten gaswinning N05-A.

Beschermd natuurgebied

Burgemeester Van Gent: “Schiermonnikoog ligt in het best beschermde en internationaal belangrijkste natuurgebied van Nederland. Toch wordt dit gebied keer op keer bedreigd door gasboringen en kabels. Er wordt steeds een beslissing genomen tégen de natuur en vóór economische belangen. Natuur en een vrije horizon laten zich niet uitdrukken in geld, maar zijn wel goud waard.”

Boorputten en platform bij kwetsbare natuur

Het productieplatform en de boorputten zijn gepland op en nabij kwetsbare natuur. Dit is in strijd met eerdere beloftes van het ministerie van economische zaken. In 2014 schreef toenmalig minister Kamp in een reactie naar aanleiding van een geplande proefboring: “indien er een specifieke reden is om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden.”

Met het plaatsen van een productieplatform in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen en in de directe nabijheid van een succesvol uitbreidend project om platte oesters terug te brengen in dit deel van de Noordzee, breekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helaas die belofte.

Gaswinning niet meer van deze tijd

Gaswinning is niet meer van deze tijd en in strijd met de klimaatdoelen, vindt het college. Het blijven produceren van gas tot na 2050 draagt daar niet aan bij. Daarnaast voldoet de ontwerpvergunning niet aan de Agenda voor het Waddengebied 2050 omdat het platform binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt.

Tot slot maakt het college zich zorgen over de forse lozingen van afvalwater, onderwatergeluid en de uitstoot van stikstof. De gemeente Schiermonnikoog doet een dringend, moreel en maatschappelijk beroep op politiek Den Haag en One-Dyas om vanaf nu een duurzame weg in te slaan en af te zien van deze gaswinning grenzend aan het Unesco Werelderfgoed. Met elkaar kunnen we het tij nog keren!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Consul voor de Oorlogsgravenstichting in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Tjeerd Leistra is maandagmiddag aangesteld als consul voor de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Achtkarspelen, burgemeester Oebele Brouwer benoemde hem. ‘Door het in...

Nationale Balkon Beweegdag in Oenkerk zet ouderen in beweging

Tytsjerksteradiel - De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Een begeleidster van Kearn Welzijn...

OPNIEUW wil graag opnieuw uitbreiden

Achtkarspelen - Met de intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om...

Mienskip oan ‘e basis: nieuwe invulling welzijnswerk Dantumadiel vanaf 2022

Dantumadiel - Het college van Dantumadiel heeft de kaders voor nieuw welzijnsbeleid vastgesteld. Het college van B&W ontving eind vorig jaar de opdracht van...

9 nieuwe doortraproutes in Friesland zoeken oudere testfietsers

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes horen bij...

Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Dokkum - Het college van Dokkum stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het...

Woonruimte aan Heideburen in Heerenveen dicht vanwege drugs

Heerenveen - Een huis aan Heideburen in Heerenveen is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft dit besluit...

Oudere fietsers welkom op de Doortraptestdag Gorredijk

Gorredijk - De nieuwe Doortraproute voor oudere fietsers vanuit Gorredijk (30 km) kan getest worden! Op donderdag 10 juni is er een speciale testdag....