Súdwest-Fryslân gaat leefomstandigheden insecten verbeteren door ander bermbeheer

Súdwest-Fryslân zet zich de komende jaren in om de leefomstandigheden van bijen, vlinders en andere insecten te verbeteren door op plaatsen een insectvriendelijker beheer van bermen te voeren. Insecten kunnen zich op deze manier ongehinderd verplaatsen en uitbreiden tussen verschillende natuurgebieden, steden en dorpen. De aanleiding is de sterke achteruitgang van de insecten in Nederland (75% in de afgelopen 30 jaar). De aanpak staat omschreven in het adviesrapport Insectennetwerk Súdwest-Fryslân en kan als voorbeeld worden gebruikt voor andere Friese gemeenten en zal worden gebuikt voor een provinciaal actieplan.

Súdwest-Fryslân doet Inventarisatie

Alle insectrijke gebieden in Súdwest-Fryslân zijn in kaart gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om natuurterreinen die in beheer zijn bij natuurorganisaties, maar ook om terreinen van agrarische natuurverenigingen. Insectrijke gebieden in steden en dorpen zijn ook geïnventariseerd.

Beoordeling

Vervolgens zijn alle gemeentelijk bermen – 1.400 km in totaal – beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn voor insecten en om als verbinding te fungeren tussen deze terreinen. Zo scoren brede bermen hoger dan hele smalle bermen. Andere aspecten waar naar gekeken is, zijn: grondsoort, verkeersintensiteit, recreatieve waarde en aanwezigheid van weg – en erfbeplantingen/tuinen voor voedsel en schuilmogelijkheden. Op basis van deze beoordeling is een kansenkaart gemaakt.

Súdwest-Fryslân

Gefaseerd maaien

Op dit moment wordt 44% van de bermen in Súdwest-Fryslân ecologisch beheerd. Ecologisch bermbeheer bestaat uit gefaseerd maaien en afvoeren. Door het maaisel af te voeren wordt de bodem langzaam voedselarmer. Op voedselarme grond gedijen veel inheemse bloeiende planten beter en is de grasconcurrentie minder. Het is van belang bij het maaien een deel te laten staan. Het niet gemaaide deel biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten.

De overige bermen worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Deze methode is een stuk voordeliger maar biedt minder kansen voor bloeiende kruiden en insecten.

Súdwest-Fryslân

Extra geld

Het doel is om minimaal 64% ecologisch te beheren. Hiervoor is jaarlijks minimaal € 200.000,- extra nodig. De gemeente wil dit bedrag in fasen beschikbaar stellen (ingroeimodel).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nije Westermar meest duurzame sportlocatie van Fryslân

Gemeente Tytsjerksteradiel wilde met sporthal de Nije Westermar in Burgum een duurzame accommodatie bouwen. Het gebouw heeft het energielabel A++++. Dit is het hoogste...

Publiekszaken centraal in Huis van Cultuur en Bestuur

Hoogezand- Inwoners kunnen vanaf 12 juli 2021 voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Publiekszaken terecht bij het nieuwe Huis van Cultuur en...

Dreiging op middelbare school in Groningen

Groningen - Vanochtend kregen wij een melding binnen van het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen. Zij hadden een dreiging...

renovatie Westerstraatbrug in Ter Apel door Gemeente Westerwolde

Ter Apel - De Westerstraatbrug in Ter Apel is niet meer veilig voor het verkeer. Daarom gaat de gemeente Westerwolde de brug renoveren. Maandag...

Opdracht voor Ontwerpteam Cultuurcluster definitief

Delfzijl - De gemeente Eemsdelta en De Zwarte Hond tekenden 14 april het contract voor de opdracht om een ontwerp te maken voor het...

Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de...

Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Groningen/ Friesland - Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op...

Uitreiking Vrijwilligersprijs 2020 Midden-Groningen

Hoogezand - Gisteravond was de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2020. Zeven deelnemers ontvingen hun prijs uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Adriana Jaarsma,...