19.2 C
De Bilt

Gouda heeft een historische Lintenvisie

Gouda is een prachtige en complete cultuurhistorische stad waar rood (gebouwen, stedenbouw), groen (bomen, weilanden, natuurgebieden, oevers) en blauw (water) sterk met elkaar verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen. “We zijn trots op de Goudse stedelijke en landschappelijke kroonjuwelen en daar moeten we zuinig op zijn”, aldus wethouder Thierry Van Vugt (cultuur, erfgoed en monumenten). De Lintenvisie legt uit wat de historische linten zijn en welke betekenis ze hebben voor de stad. Binnen het op te stellen Goudse Omgevingsplan zullen de kwaliteiten worden beschermd.

Lintenvisie gemeente Gouda

De Historische Lintenvisie is een plan van de gemeente Gouda om afspraken te maken over de omgang met oude wegen en wateren. In het plan staat welke cultuurhistorische linten belangrijk zijn en waarom ze veel betekenis hebben voor de stad. Het zijn wegen en dijken, maar ook rivieren en grachten. Denk bijvoorbeeld aan de stadssingel of aan de Bloemendaalseweg.

Als lint door de stad

Ze heten historische linten, omdat ze al heel lang als een lint of een draad door de stad lopen. “De lintenvisie is een mooi aanvullend hulpmiddel om te bepalen hoe toekomstige bouwontwikkelingen zich kunnen verenigingen met het behoud van de historische waarden van de linten. Hierdoor weten we wat er kan zonder verlies van kwaliteit”, aldus wethouder bouwen en wonen Rogier Tetteroo. De lintenvisie is onderdeel van de nog vast te stellen omgevingsvisie.

Oude netwerk in kaart brengen

De gemeente heeft al beleid voor deze linten, want in bestemmingsplannen en in de welstandsnota staat dat de historische linten belangrijk zijn voor de stad, omdat het in grote mate bijdraagt aan het mooie Gouda. Echter, er was nog geen plan om het complete oude netwerk in kaart te brengen. Dit plan bepaalt hoe de gemeente er mee om wil gaan, bijvoorbeeld bij de inrichting van wegen en het beplanten van bermen en waterkanten. De bescherming van de linten wordt de komende tijd verder geregeld in het Omgevingsplan van de gemeente Gouda. De gemeenteraad heeft in 2017 verzocht om een lintenvisie.

Hoe nu verder?

Van 27 oktober tot 24 november vindt er in aanvulling op de participatie nog een publieksconsultatie plaats. Iedereen krijgt de kans om een reactie te geven op de Lintenvisie. Alle reacties worden aan de gemeenteraad aangeboden voordat de raad in december een besluit neemt over het plan. Zo telt elke mening mee. U kunt uw advies aan de gemeente per brief of per email geven: gemeente@gouda.nl. Wilt u uw reactie telefonisch doorgeven? Dat kan via het nummer: 140182.

Zodra het gemeentebestuur besloten heeft over de Historische Lintenvisie, gaat de uitvoering van start. De historische Lintenvisie is onderdeel van alle projecten van de gemeente rond de nieuwe Omgevingswet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio