14.7 C
De Bilt

Informatiebijeenkomst project A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

Rijkswaterstaat organiseert op 22 juni een informatiebijeenkomst over het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het Van der Valk-hotel op de Parallelweg Zuid 185 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de huidige stand van zaken van het project, met een doorkijk naar de komende tijd. Geïnteresseerden worden meegenomen in hoe Rijkswaterstaat toewerkt naar een (ontwerp)projectbesluit ((O)PB), welke stappen daarin genomen worden en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Deze informatiebijeenkomst geeft de stand van zaken weer van het project en is geen formeel inspraakmoment. Geïnteresseerden kunnen wel suggesties doen via een ’denk mee-knop’ op de digitale kaart van het projectgebied. Suggesties kunnen bijvoorbeeld gaan over aandachtspunten, ideeën of zorgen.

Planuitwerking project A20

In de planuitwerkingsfase volgt verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam. De resultaten van de effectonderzoeken en de uitwerking van het technisch ontwerp worden eerst opgenomen in een ontwerpprojectbesluit (OPB) en later in een projectbesluit (PB), met bijbehorende milieueffectrapportage (mer). De input vanuit de participatie wordt meegewogen bij de uitwerking van deze rapportage en besluiten. Op het OPB, PB en de bijbehorende mer is inspraak en beroep mogelijk.

Traject wegverbreding A20-A12 rond Gouda
Traject wegverbreding A20-A12 rond Gouda – Beeld: Rijkswaterstaat

Voorbereiding realisatie

Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda worden parallel aan de planuitwerking aanbestedingsstukken voor de realisatie opgesteld. Normaal gesproken gebeurt dit pas ná een vastgesteld projectbesluit. Door eerder te starten met de aanbestedingsstukken, kan het project ook eerder een opdrachtnemer werven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Verder vinden parallel aan de planuitwerking activiteiten plaats op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio