Plan voor oplossen ruimteprobleem scholen en kinderopvang Park Triangel

Waddinxveen – De gemeenteraad van Waddinxveen ging op 23 juni akkoord met het voorstel van het college over de oplossing van het ruimteprobleem van de scholen in Park Triangel en de kinderopvang. Het plan bestaat uit 18 extra lokalen voor de scholen CBS TOV en Dick Brunaschool. Daarnaast komt er een gymnastieklokaal en ruimte voor kinderopvang. Met dit plan verwachten de gemeente en de beide schoolbesturen het probleem van het huidige en toekomstige ruimtetekort op te lossen.

eerste deel in augustus 2022 gebruiken

Het plan om het ruimteprobleem op te lossen bestaat uit de bouw van:

  • 10 tijdelijke lokalen;
  • 8 blijvende lokalen;
  • 1 gymnastieklokaal;
  • ongeveer 350 m2 ruimte voor kinderopvang.

De tijdelijke lokalen zijn volgens planning in augustus 2022 klaar. De rest is in augustus 2023 klaar. De nieuwbouw komt op het terrein naast het hoofdgebouw van de 2 scholen aan de Parklaan, in de richting van het treinstation.

Onderdeel van het plan is het tijdelijk gebruik van Kerkstraat 13

Ouders en schoolbesturen lieten weten het niet eens te zijn met dit deel van de oplossing. De gemeente heeft daarom alle voor- en nadelen goed bekeken. Daarna is besloten Kerkstraat 13 toch tijdelijk te gebruiken om een deel van het ruimteprobleem op te lossen. Redenen hiervoor zijn het efficiënt gebruik van gebouwen en de openbare ruimte, het gelijk behandelen van alle schoolbesturen en het uitvoeren van de huidige verordening. Het is de bedoeling Kerkstraat 13 tijdens het schooljaar 2021/2022 in te zetten, omdat dan de tijdelijke lokalen nog niet klaar zijn. Ook wordt Kerkstraat 13 van 2025 tot 2031 gebruikt om de grootste piek in leerlingaantallen op te vangen. De schoolbesturen bepalen zelf welke groepen naar Kerkstraat 13 gaan. Tijdens de zomervakantie worden nog een aantal verbeteringen aan Kerkstraat 13 uitgevoerd, in overleg met de schoolbesturen. Om op die manier het gebouw geschikt te maken voor de komende jaren.

Gemeente en schoolbesturen samen aan de slag

Behalve het gebruik van Kerkstraat 13 zijn de schoolbesturen het eens met het plan om het ruimteprobleem op te lossen. Het bestuur van CBS TOV heeft wel een andere voorkeursvariant dan de variant die de gemeente gekozen heeft. In een projectgroep en een stuurgroep werkt de gemeente samen met de schoolbesturen hard aan de verdere voorbereiding en uitvoering van de plannen.

digitale informatieavond

De gemeente informeert dan omwonenden van de bouwlocatie en andere geïnteresseerden over de bouwplannen. Meer informatie over deze digitale informatieavond en de manier van aanmelden volgt binnenkort.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

3 horecazaken in Gouda wordt vergunning geweigerd of ingetrokken

Gouda - Op vrijdag 30 juli 2021 is bij 3 horecazaken een brief overhandigd, waarin de gemeente Gouda het voornemen kenbaar maakt om de...

een schoner Gouda! Samenwerking tussen gemeente en inwoners

Gouda - Samen werken aan een schoner Gouda! De gemeente Gouda heeft een enquête via de ‘Gouda Denkt Mee’-app gehouden over het afvalbeleid en...

Eerste resultaten zichtbaar van sneller hulp bij beginnende schulden

De gemeente Zuidplas biedt sinds dit jaar inwoners sneller hulp aan bij beginnende schulden. Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap...

In 2 Werelden Molukkers in Nederland’ primeur voor Moordrecht

Moordrecht - Het is dit jaar 70 jaar geleden dat een grote groep Molukkers via schepen over zee in Nederland aankwam. Ter gelegenheid van...

Gemeente Oudewater en Vitap sluiten opnieuw cameraconvenant

Oudewater - Gemeente Oudewater en de BIZ vereniging ViTap ondertekenen opnieuw eencameraconvenant. Het oude convenant was verlopen. Samen willen zich blijveninzetten om het...

Vaccineren verloopt goed. Coronacijfers Hollands Midden week 28

Iedereen in Nederland heeft een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. In de regio Hollands Midden zijn inmiddels 730.993 prikken gezet. De grote...

Bouw nieuwe sporthal met herbruikbare materialen uit oude gemeentehuis

Waddinxveen - Eind 2021 start de bouw van de nieuwe sporthal op sportpark De Sniep. De nieuwe hal in Waddinxveen wordt circulair gebouwd....

Definitieve gunning doelgroepenvervoer regio Midden-Holland

1200 mensen in de regio Midden-Holland maken iedere week gebruik van doelgroepenvervoer, of collectief vraagafhankelijk vervoer (de GroeneHartHopper) en van het leerlingen- en jeugdwetvervoer....