Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol.

Waardevolle en beeldbepalende gebouwen

“Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat waarde-vol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud.” De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit om deel te nemen aan een van de werkgroepen om mee te praten over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep komt op 29 januari bijeen.

Inventarisatie met experts én inwoners

Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhisto-risch waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De ge-meente heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erf-goed in Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen.

Alle meningen tellen mee

De gemeente vindt het belangrijk dat de meningen van alle belanghebbenden en/of deskundigen over welke gebouwen dusdanig waardevol en beeldbepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en wij-ken dat ze bewaard moeten blijven meegewogen worden. Daarom worden er in totaal drie werkgroe-pen samengesteld, elk met een deel van de gemeente als aandachtsgebied.

Aanmelden voor werkgroep

De gemeente vraagt inwoners met kennis van en/of interesse in of belangen bij cultuurhistorische gebouwen, of kennis van lokale historie, om zich aan te melden voor de werkgroep en mee te denken en te adviseren over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep, bedoeld om panden uit Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde te bespreken, is op maandagavond 29 januari. De data voor de overige gebieden en dorpen worden binnenkort bekend. Meer informatie en informatie over aanmelden zijn te vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek.

Een beschermde status geeft voordelen

Alleen de gebouwen die het meest waardevol, karakteristiek en bepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en gebieden – de pareltjes – krijgen een beschermde status. Het voordeel van deze bescherm-de status is naast het krijgen van erkenning van de historische waarde van een gebouw dat de eige-naar of bewoner ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding kan krijgen bij versterking en herstel van bevingsschade.

Inspraak

Op de conceptlijst is ook inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college van bur-gemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar be-stemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Publiekszaken centraal in Huis van Cultuur en Bestuur

Hoogezand- Inwoners kunnen vanaf 12 juli 2021 voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Publiekszaken terecht bij het nieuwe Huis van Cultuur en...

Dreiging op middelbare school in Groningen

Groningen - Vanochtend kregen wij een melding binnen van het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen. Zij hadden een dreiging...

renovatie Westerstraatbrug in Ter Apel door Gemeente Westerwolde

Ter Apel - De Westerstraatbrug in Ter Apel is niet meer veilig voor het verkeer. Daarom gaat de gemeente Westerwolde de brug renoveren. Maandag...

Opdracht voor Ontwerpteam Cultuurcluster definitief

Delfzijl - De gemeente Eemsdelta en De Zwarte Hond tekenden 14 april het contract voor de opdracht om een ontwerp te maken voor het...

Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de...

Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Groningen/ Friesland - Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op...

Uitreiking Vrijwilligersprijs 2020 Midden-Groningen

Hoogezand - Gisteravond was de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2020. Zeven deelnemers ontvingen hun prijs uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Adriana Jaarsma,...

Sluiting drugspand in Midden-Groningen

Zuidbroek - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft op 22 maart voor een periode van 6 maanden de sluiting van een bedrijfspand in Zuidbroek in de...