Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol.

Waardevolle en beeldbepalende gebouwen

“Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat waarde-vol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud.” De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit om deel te nemen aan een van de werkgroepen om mee te praten over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep komt op 29 januari bijeen.

Inventarisatie met experts én inwoners

Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhisto-risch waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De ge-meente heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erf-goed in Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen.

Alle meningen tellen mee

De gemeente vindt het belangrijk dat de meningen van alle belanghebbenden en/of deskundigen over welke gebouwen dusdanig waardevol en beeldbepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en wij-ken dat ze bewaard moeten blijven meegewogen worden. Daarom worden er in totaal drie werkgroe-pen samengesteld, elk met een deel van de gemeente als aandachtsgebied.

Aanmelden voor werkgroep

De gemeente vraagt inwoners met kennis van en/of interesse in of belangen bij cultuurhistorische gebouwen, of kennis van lokale historie, om zich aan te melden voor de werkgroep en mee te denken en te adviseren over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep, bedoeld om panden uit Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde te bespreken, is op maandagavond 29 januari. De data voor de overige gebieden en dorpen worden binnenkort bekend. Meer informatie en informatie over aanmelden zijn te vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek.

Een beschermde status geeft voordelen

Alleen de gebouwen die het meest waardevol, karakteristiek en bepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en gebieden – de pareltjes – krijgen een beschermde status. Het voordeel van deze bescherm-de status is naast het krijgen van erkenning van de historische waarde van een gebouw dat de eige-naar of bewoner ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding kan krijgen bij versterking en herstel van bevingsschade.

Inspraak

Op de conceptlijst is ook inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college van bur-gemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar be-stemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Jaarlijkse herdenking bij Indiëmonument op 15 augustus

Heerenveen - Op zondag 15 augustus is om 19.00 uur de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan en daarmee de bevrijding van Nederlands-Indië....

Waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn voldoende op orde: calamiteit afgeschaald

De waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn is weer voldoende op orde. Een calamiteit bij onze zuivering in Wehe den Hoorn zorgde een kleine twee...

Coöperatie Dörpswinkel Woldendorp eo is gestart met het werven van leden

Deze week heeft elke inwoner van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en omliggende dorpen een flyer in de bus gekregen met een aanmeldingsformulier om lid...

Alle partners akkoord met ontwerp Wonen met een PLUS

Appingedam - Wonen met een PLUS omvat zeventig huurappartementen en acht koopappartementen, voor jong én oud. In de driehoek tussen de Waterstraat, Willemstraat en...

Oldambt neemt maatregelen tegen overlast jongeren

Oldambt - De gemeente neemt maatregelen om de overlast tegen te gaan. Dat gebeurt door het alcoholverbod in de gemeente uit te breiden. In...

Van de bijstand naar een baan in de techniek

Stadskanaal - In de afgelopen twee jaar heeft de samenwerking van GAP Academy en de gemeente goede resultaten gehaald op het gebied van techniekonderwijs...

nauwelijks dode vissen meer in het Boterdiep en laatste monitoring voor waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn

Den Hoorn - De situatie rond Boterdiep is sterk verbeterd ten opzichte van vorige week. Het zuurstofgehalte van het water is weer verder gestegen...

Streekhistorisch Centrum en bibliotheek onderzoeken gezamenlijke huisvesting

Stadskanaal - Het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en Biblionet Groningen hebben samen een projectplan opgesteld om tot verregaande samenwerking te komen. Dit moet resulteren is...