Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol.

Waardevolle en beeldbepalende gebouwen

“Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat waarde-vol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud.” De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit om deel te nemen aan een van de werkgroepen om mee te praten over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep komt op 29 januari bijeen.

Inventarisatie met experts én inwoners

Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhisto-risch waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De ge-meente heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erf-goed in Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen.

Alle meningen tellen mee

De gemeente vindt het belangrijk dat de meningen van alle belanghebbenden en/of deskundigen over welke gebouwen dusdanig waardevol en beeldbepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en wij-ken dat ze bewaard moeten blijven meegewogen worden. Daarom worden er in totaal drie werkgroe-pen samengesteld, elk met een deel van de gemeente als aandachtsgebied.

Aanmelden voor werkgroep

De gemeente vraagt inwoners met kennis van en/of interesse in of belangen bij cultuurhistorische gebouwen, of kennis van lokale historie, om zich aan te melden voor de werkgroep en mee te denken en te adviseren over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep, bedoeld om panden uit Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde te bespreken, is op maandagavond 29 januari. De data voor de overige gebieden en dorpen worden binnenkort bekend. Meer informatie en informatie over aanmelden zijn te vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek.

Een beschermde status geeft voordelen

Alleen de gebouwen die het meest waardevol, karakteristiek en bepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en gebieden – de pareltjes – krijgen een beschermde status. Het voordeel van deze bescherm-de status is naast het krijgen van erkenning van de historische waarde van een gebouw dat de eige-naar of bewoner ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding kan krijgen bij versterking en herstel van bevingsschade.

Inspraak

Op de conceptlijst is ook inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college van bur-gemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar be-stemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Testlocatie in Uithuizen geopend door GGD Groningen

Groningen - GGD Groningen opent met ingang van dinsdag 19 januari a.s. een corona-testlocatie in gemeente Het Hogeland. Deze locatie bevindt zich in het...

Carina Vinke winnaar cultuurprijs Emmen 2020

Emmen - Zangeres Carina Vinke is de winnaar van de Oeuvre Cultuurprijs 2020. Tijdens deNieuwjaarsuitzending van de gemeente Emmen nam zij deze prijs in...

Uithuizen vernieuwt! Aardbevingsbestendig in 2021

Uithuizen - De komende jaren staat Uithuizen in het teken van vernieuwing. Woningen, scholen, zorggebouwen en het centrum worden aangepakt. Zo wonen, leven, leren...

Schoon regenwater: subsidie voor het zelf opvangen in Westerwolde

Westerwolde - Eigenaren van een woning of bedrijf kunnen binnenkort subsidie aanvragen als zij regenwater niet meer het gemeentelijke riool in laten stromen. Het...

Midden-Groningen stukken schoner

Groningen - De openbare ruimte in Midden-Groningen is er het afgelopen jaar een stuk schoner op geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie...

Afscheid Stina Koning, medeoprichter Voedselbank Oldambt

Oldambt - Al jaren is zij één van de gezichten van Voedselbank Oldambt: Stina Koning. Zo’n veertien jaar geleden was zij één van de...

Inlevering oude medicijnen mogelijk in heel Midden-Groningen

Midden Groningen - Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen hun oude medicijnen en naalden vanaf nu inleveren bij alle apothekers en apotheekhoudende huisartsen in...

Gemeenteraad Appingedam neemt met weemoed afscheid op 1 januari

Appingedam - Na eeuwenlang een zelfstandige gemeenteraad te hebben, gaat Appingedam op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, samen met buurgemeenten...