14.2 C
De Bilt

Handhaving recreatieve bewoning vakantieparken in Midden-Groningen hervat

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de handhaving van de recreatieve bewoning van vakantieparken in Midden-Groningen te gaan hervatten.

Al lange tijd is er in Midden-Groningen discussie over het toestaan van permanente of tijdelijke bewoning van recreatiewoningen op vakantieparken. Het college heeft in juni 2023 aan adviesbureau Ginder de opdracht gegeven om hierover te adviseren. Dat onderzoek is klaar. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Ginder is, dat de recreatieve bestemming van de parken behouden moet blijven. Ondanks de recreatieve bestemming van het gebied vindt er ook permanente en tijdelijke bewoning van recreatiewoningen plaats. Tijdens het onderzoek heeft het college de handhaving opgeschort.

Recreatieve bewoning

Wethouder Annemiek Hoesen: “Gesteund door het onderzoek stellen we de raad voor om weer werk te gaan maken van vooral recreatieve bewoning van vakantiewoningen in Midden-Groningen. Dat komt de recreatie- en toerismesector ten goede. Daar liggen goede perspectieven om samen met de ondernemers tot een bloeiende sector te komen. Duidelijkheid over de toekomst van recreatiegebieden in onze gemeente is daarvoor een absolute randvoorwaarde. Tegelijk zijn ook heldere regels voor gebruikers en eigenaren van recreatiewoningen dringend gewenst. Dit voorstel voorziet hierin.”

Voorstel

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het mogelijk om aan iemand een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verstrekken om onder bepaalde voorwaarden te mogen wonen in een recreatiewoning. Dit kan zowel tijdelijk als permanent. De gemeente gaat beleid vaststellen voor de permanente en tijdelijke bewoning van recreatiewoningen en handhaven op de uitvoering daarvan.

Het college is van plan om 1 juni 2021 als peildatum te gaan hanteren. Een peildatum is het moment vanaf wanneer de gemeente duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. De peildatum houdt in dat iedereen die op deze datum onrechtmatig permanent in een recreatiewoning woont, in aanmerking komt voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning. Iedereen die na deze datum in een recreatiewoning is komen wonen, zal dit onrechtmatige gebruik moeten beëindigen. Iedereen die op de peildatum al rechtmatig in een recreatiewoning woonde valt buiten deze nieuwe regels.

Het raadsvoorstel komt aan de orde tijdens de raadscommissievergadering op 20 juni, en naar verwachting in een volgende raadsvergadering voor het begin van het zomerreces.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio