15.6 C
De Bilt

Actualisatie Hart voor Midden-Groningen

Midden-GroningenHet college van burgemeester en wethouders heeft 4 oktober een raadsvoorstel vastgesteld over het vervolg van het lokaal programmaplan Hart voor Midden-Groningen, een onderdeel van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Naar aanleiding van regionale ontwikkelingen en veranderingen binnen de geplande projecten, is het programmaplan geactualiseerd. De raad zal dit voorstel in november bespreken in een commissievergadering. Op 1 december neemt de raad dan een besluit.

Toekomst voor Midden-Groningen

“De gemeente wil duurzaam en langdurig investeren in de toekomst van al onze inwoners en de omgeving waar ze wonen, werken en naar school gaan. Verschillende projecten komen al echt van de grond zodat we deze wens ook echt werkelijkheid kunnen maken. Met deze actualisatie kunnen we de komende jaren weer volop nieuwe kansen pakken en mogelijkheden creëren. De tijd staat niet stil en daarom is het goed om alle projecten opnieuw onder de loep te nemen. Daar vloeien wijzigingen uit voort, maar de kern staat nog steeds met trots recht overeind”, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Midden-Groningen kiest ervoor om in het totaalplan uit te gaan van de uitdagingen die er zijn, en niet van het beschikbare geld. De nieuwe prioritering van het lokale programmaplan stelt voor om de vervolgfase van zes gestarte projecten aan te vragen en om drie nieuwe projecten te starten die een samenvoeging zijn van meerdere projecten uit het oorspronkelijk programmaplan. Eén van deze projecten is een project dat zich richt op de versterking van inwonerinitiatieven en is een uitwerking van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen bij de vaststelling van het programmaplan.

Voorgeschiedenis

Het Nationaal Programma Groningen biedt Midden-Groningen de kans om te investeren in jeugd, in mensen en plekken of gebieden, die dit het hardst nodig hebben. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is er in 2020 een totaalplan gemaakt voor besteding van het NPG-geld in Midden-Groningen: het lokaal programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen´.

In het programmaplan staan meer projecten dan er uitgevoerd kunnen worden met financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen. Daarom zet Midden-Groningen zich in om extra geld voor het programmaplan te krijgen, maar moeten er ook steeds keuzes gemaakt worden in welke volgorde de projecten worden aangevraagd en uitgevoerd. De projecten die nu niet uitgevoerd kunnen worden omdat er meer projecten zijn dan er geld is, worden voorlopig on hold gezet in afwachting van nieuwe ontwikkelingen of extra geld.

Balans opmaken

Bij de vaststelling van het programmaplan door de gemeenteraad in 2020 is toegezegd dat het plan regelmatig geactualiseerd wordt. Inmiddels zijn er 21 projecten vanuit ‘Hart voor Midden-Groningen’ gestart en is het moment gekomen om de balans op te maken.

Burgemeester Hoogendoorn: “Tijd voor toekomst is een voorbeeld van een project dat inmiddels goed op stoom is. Nu investeren in kinderen levert zoveel op en helpt achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. Op het gebied van veiligheid hebben we in Midden-Groningen nog veel werk te verzetten om de leefbaarheid in wijken en dorpen verder te verbeteren, maar het begin is er.

Diepte-onderzoek vrijwel afgerond

Het diepte-onderzoek naar de plaatselijke situatie is nagenoeg afgerond. Inmiddels wordt een plan van aanpak voorbereid. Een ander project is de ontwikkeling of actualisatie van plannen voor alle dorpen en wijken in Midden-Groningen waarbij alle inwoners in de komende jaren mee kunnen denken over de toekomst van hun wijk of dorp.”

Sinds de vaststelling in 2020 doen zich ontwikkelingen voor die tot aanpassingen hebben geleid. Zo zijn er projecten die provinciebreed gestart zijn, waardoor het niet langer nodig is om een los project voor de gemeente Midden-Groningen te starten. In andere gevallen worden de doelen van het project al op een andere manier behaald.

Nationaal Programma Groningen

Daarnaast spelen er ook ontwikkelingen rond de toekomst van het Nationaal Programma Groningen. De afgelopen periode is gebleken dat er vanuit het Nationaal Programma Groningen mogelijk ingezet gaat worden op een meer thematische en provincie-brede ambitie, die gevolgen kan hebben voor de financiële verdeling.

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft hierover zijn zorgen geuit in een motie die op 29 september is aangenomen. In de motie wordt er aangedrongen op financiële middelen voor de uitvoering van de volledige lokale programmaplannen en democratische legitimatie van een eventuele koerswijziging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio