Midden-Groningen geeft meer ruimte aan evenementen

Midden-GroningenHet college van burgemeester en wethouders is gestart met de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid voor Midden-Groningen. In dit beleid komen de regels en voorwaarden voor het organiseren van een evenement in Midden-Groningen.

Jaarlijkse evenementen Midden-Groningen

Ieder jaar wordt in Midden-Groningen een groot aantal evenementen georganiseerd. De omvang en aard van deze evenementen verschillen sterk: van kleine buurtbarbecues en optochten tot grotere evenementen als sportwedstrijden, festivals, wandelvierdaagse en de Oranjebraderie. Dergelijke evenementen zijn belangrijk voor de inwoners en ondernemers. Zo zorgen evenementen voor een afwisselend cultureel aanbod, verhogen de sociale betrokkenheid van inwoners en zorgen voor een economisch impuls of omzetverhoging voor lokale ondernemers.

Toelichting

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn licht het nieuwe evenementenbeleid toe: “Initiatieven van inwoners voor evenementen verdienen onze steun. We willen daarom organisatoren van evenementen zo weinig mogelijk met regels belasten. We willen hen ruimte en daarmee ook eigen verantwoordelijkheid geven. Naast de organisatoren blijft de gemeente natuurlijk ook verantwoordelijk voor veiligheid; daar ligt dan ook de grens voor deregulering.”

Evenementen zorgen dus voor dynamiek in de gemeente. Inwoners kunnen daarnaast ook overlast ervaren van evenementen bijvoorbeeld geluidsoverlast of verkeershinder. Het is daarom belangrijk om helder te maken wat wel en niet mag rondom evenementen.

Evenementenbeleid

De gemeente wil in het evenementenbeleid niet meer regelen dan nodig is vanuit de verantwoordelijkheid voor veiligheid. De gemeente schenkt organisatoren van evenementen vertrouwen: de eerste verantwoordelijkheid voor een evenement ligt bij de organisatie. Daarom vermindert de gemeente de hoeveelheid regels: uitbreiding van het aantal meldingplichtige evenementen in plaats van een vergunningplicht, de invoering van meldingvrije evenementen, meerjarige evenementenvergunningen en eenvoudige aanvraagprocedures. Hiermee wil de gemeente de lasten voor organisatoren verminderen en hen daardoor stimuleren evenementen te organiseren. Dit alles staat in het concept-evenementenbeleid.

Wijziging van de APV

De basis voor het evenementenbeleid is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om de vermindering van regels voor evenementen mogelijk te maken, is een concept-wijziging van de APV opgesteld. Het vaststellen van de wijziging van de APV is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Evenementenbeleid en wijziging APV ter inzage

Voordat de wijzigingen ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden, krijgen inwoners en belanghebbenden de gelegenheid om aan de gemeente hun reactie op de concept-verordening APV kenbaar te maken. Gelijk wordt ook het concept-evenementenbeleid voor inspraak ter inzage gelegd. 8 juli

De terinzagelegging is van 17 juni tot en met 28 juli. De vaststelling van het evenementenbeleid vindt plaats door het college nadat de gemeenteraad de wijzigingsverordening voor de APV heeft vastgesteld.

Collectieve evenementenverzekering

Vanuit organisaties van evenementen is aangegeven dat de kosten van het afsluiten van een evenementenverzekering per evenement hoog zijn. Dit kan betekenen dat evenementen niet meer georganiseerd kunnen worden omdat het financieel niet te dragen is. De gemeente wil bevorderen dat er evenementen in onze gemeente georganiseerd worden. Daarom is het college van plan om een collectieve evenementenverzekering, voor niet-commerciële evenementen met maximaal 2500 bezoekers per dag, af te sluiten. Het definitieve besluit hierover vindt plaats bij vaststelling van het evenementenbeleid aan het eind van dit jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Berry Link voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Veendam

Veendam - Berry Link (55) is door de gemeenteraad van Veendam voorgedragen als nieuwe burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft dit bekend gemaakt in...

Schaduwdoeken op basisscholen in Emmen helpen bij veilig en gezond buitenspelen

Emmen - KWF Emmen en M&GEZOND! hebben schaduwdoeken geplaatst bij 20 basisscholen in de gemeente Emmen. De schaduwdoeken beschermen kinderen tegen blootstelling aan de...

Kustontwikkeling gemeente Eemsdelta krijgt vervolg met Eemszijlen

Eemsdelta - Het college van de gemeente Eemsdelta wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers...

Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Midden-Groningen - Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen. Zij hoopt daarmee...

Aardgasvrij met ENGIE en gemeente Oldambt

Oldambt - Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft...

Integraal Veiligheidsplan Oldambt zet in op vier speerpunten

Oldambt presenteert het Integraal Veiligheidsplan 2021-2023, met vier belangrijke speerpunten om te werken aan de veiligheid in de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt:...

Loting noodzakelijk door grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Bedum - De gemeente Het Hogeland heeft eerder dit jaar elf bouwkavels voor vrijstaande woningen in het deelplan ‘Waterwereld’, onderdeel van Ter Laan 4,...

Midden-Groningen bezuinigt opnieuw op de bedrijfsvoering

Midden-Groningen - De gemeente Midden-Groningen gaat opnieuw bezuinigen op de bedrijfsvoering. Op basis van vervolgonderzoek door bureau Berenschot heeft het college van burgemeester en...