15.7 C
De Bilt

NPG-project dorps- en wijkplannen start
met eerste 4 dorpen en 1 wijk

Het college van Midden-Groningen heeft de subsidieregeling voor de dorpen- en wijkplannen vastgesteld. Daarmee gaat het project Maken en realiseren van dorps- en wijkplannen officieel van start. Het project is onderdeel van het lokaal programmaplan Hart voor Midden-Groningen van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Alle dorpen en wijken mogen hun eigen toekomstplan maken.

Het project ondersteunt alle dorpen en wijken van de gemeente Midden-Groningen bij het maken van een eigen dorps- of wijkplan. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Een belangrijk doel van het Nationaal Programma Groningen is om de leefbaarheid te verbeteren. Met dit project wordt daar heel concreet invulling aan gegeven met maximale inzet en betrokkenheid van onze inwoners”.

Starten met projecten

Dorpen en wijken beslissen zelf wat zij in hun buurt nodig hebben. Voor het maken en het uitvoeren van deze plannen is geld beschikbaar en voor het inhuren van onafhankelijke begeleiding daarbij. Als het plan af is, wordt samen met de gemeente een uitvoeringsagenda gemaakt. Het dorp of de wijk krijgt een bedrag van € 20.000 om te kunnen starten met de projecten uit het plan. Dorpen en wijken kunnen dan elk jaar subsidie aanvragen voor hun projecten. Dat kan tot maximaal 5 jaar na afronden van het dorps- of wijkplan.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Dit project betekent een grote kans voor elk dorp en elke wijk. Met het geld kunnen plannen uitgevoerd worden waardoor het nog fijner wonen en leven is in de eigen buurt. Het is ook een uitdaging om als dorp of wijk buurtgenoten mee te krijgen en samen een toekomstplan te maken. En voor de gemeente is het ook een uitdaging. Als gemeente maken we hiermee een belangrijke stap om inwoners zelf het voortouw te laten nemen en te helpen bij de dingen die het dorp of de wijk belangrijk vindt.”

Samenwerking met dorpen en wijken

In de voorbereiding is overleg geweest met de dorpen en wijken. Dorpen en wijken konden zelf aangeven hoe snel zij met hun toekomstplan wilden starten. Op basis van deze wensen en ontwikkelingen is een volgorde afgesproken. In het najaar van 2022 starten de eerste 4 dorpen en 1 wijk, namelijk: de wijk Boswijk en de dorpen Noordbroek, Kolham, Zuidbroek en Harkstede.

In 2023 starten weer een aantal dorpen/wijken. Alle 37 dorpen en wijken maken in de komende 5 jaar hun plan voor de toekomst. Tot en met 2031 kunnen dorpen en wijken een aanvraag doen voor financiële ondersteuning om projecten en ideeën uit de uitvoeringsagenda te realiseren. Jaarlijks is daar € 465.000 voor beschikbaar.

Eind november feestelijke start

Eind november gaat burgemeester Adriaan Hoogendoorn persoonlijk langs bij de dorpen en de wijk die als eersten gaan starten met hun toekomstplan. Vertegenwoordigers van bewonersverenigingen krijgen dan een beeld dat benadrukt dat zij als buurt aan de slag gaan om hun dorp of wijk extra op de kaart te zetten. Zodra de plaatsen en tijden bekend zijn, laten we dat weten via extra berichtgeving in de Regiokrant en op de website en de sociale media van de gemeente.

Op de website van de gemeente staat vanaf half november meer informatie over het project en de subsidieregeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio