11.8 C
De Bilt

Sunny Selwerd: samen straten opnieuw inrichten in Groningen

Het college van B&W van gemeente Groningen kiest voor een integrale en gefaseerde aanpak voor het herinrichten van straten in Selwerd. Door de werkzaamheden te combineren met de aanleg van de hoofdwarmteleidingen van het warmtenet in Selwerd en de woningbouw in de wijk, wordt er geld bespaard, extra overlast voorkomen en wordt het werk efficiënt en effectief uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar van 2022 en lopen door tot in 2024.

Warmtenet en woningbouw

In Selwerd werkt de gemeente op veel plekken samen met WarmteStad. Een deel van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in De Larix en in de Mispellaan, ligt er al. Dit wordt nu uitgebreid door de Esdoornlaan en van daaruit richting het oosten door de Bottelroosstraat en richting het westen door de Maluslaan, Elzenlaan en Duindoornstraat. Door de aanleg van het warmtenet te combineren met de herinrichting wordt de overlast voor de wijk zoveel mogelijk beperkt. Wethouder Philip Broeksma: ‘Bewoners worden nauw betrokken bij de mogelijkheden en de wijze waarop woningen kunnen worden aangesloten op het warmtenet.’

In de Beukenlaan, Populierenlaan en Kornoeljestraat legt WarmteStad de warmteleiding vooruitlopend op de herinrichting al aan. De herinrichting van de Kornoeljestraat, Vlierstraat, Lijsterbeslaan en een deel van de Populierenlaan wordt gecombineerd met de nieuwbouwwerkzaamheden van De Huismeesters. Later volgen ook de rest van de Populierenlaan en Mispellaan.

Samen met bewoners

De ontwerpen voor de straten worden samen met bewoners gemaakt. De gemeente heeft vanaf het begin van 2021 samen met de bewoners aan de ontwerpen voor de Esdoornlaan, Maluslaan, Bottelroosstraat en Duindoornstraat gewerkt.
Het ontwerp van de Beukenlaan en Populierenlaan is al klaar. In de komende maanden volgen ook de andere straten (Kornoeljestraat, Vlierstraat, Mispellaan, Lijsterbeslaan).

Tijdelijk overlast

In het voorjaar van 2022 beginnen de werkzaamheden. Op korte termijn kan de wijk hiervan overlast ondervinden. Echter, op lange termijn komt daar een prachtige wijk voor terug. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Door samen met bewoners te werken aan de herinrichting, versterken we tegelijk het sociale fundament in de wijk.’

Klimaatverandering

De herinrichting van de straten in Selwerd bestaat uit veel ambities in de openbare ruimte. In het kader van de klimaatverandering wordt er een hemelwaterriool aangelegd en komen er meer bomen en groenvakken om het regenwater beter af te voeren. Ook worden de straten beter ingericht met veilige oversteekplekken, bredere stoepen en goede parkeerplaatsen. Wethouder Glimina Chakor: ‘We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Als de straten worden opengebroken is dat een mooi moment om aan te haken. Zo wordt er een hemelwaterriool aangelegd en komen er meer bomen en groenvakken om het regenwater beter af te voeren.’

Besluitvorming

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in januari 2022 een besluit over het uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de genoemde straten.

Herinrichting onderdeel Wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’

De herinrichting van Selwerd is onderdeel van Wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’, met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Het gaat dus niet alleen over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten. Het gaat ook over werk en inkomen, prettig wonen, veiligheid, sociale contacten en meedoen. Sunny Selwerd is een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio