Toekomstbestendig ICT-onderwijs Noord-Groningen

Hoogezand – De Economic Board Groningen (EBG) heeft in het najaar van 2017 de gemeenten in Noord-Groningen gevraagd om gemeentelijke bijdrage voor het project ICT-onderwijs in Noord-Groningen. Het college onderschrijft de mogelijkheden en treedt in overleg met de schoolbesturen. 

Wethouder Erik Drenth van Onderwijs: “Met dit ICT-project in het onderwijs in Midden-Groningen kunnen we versneld stappen zetten om onze kinderen de juiste bagage voor de toekomst mee te geven. Het vergroot hun kansen aanzienlijk.” Het college van B&W neemt de kosten voor dit meerjarige project (148.000 euro verdeeld over 5 jaar) op in de Voorjaarsnota. De gemeenteraad zal nog een besluit nemen over de Voorjaarsnota.

Lesinhoud

Het lesprogramma omvat programmeren, mediawijsheid, internetveiligheid, robotica en meer. Hiemee krijgen de kinderen in Noord-Groningen een extra impuls mee, zodat zij ook in hun werkzame leven mee kunnen profiteren van de nieuwe ontwikkelingen die ook door EBG in gang worden gezet. Om jonge kinderen hierbij goed voor te bereiden en te laten aansluiten, is een investering in basis- en voortgezetonderwijs zeer wenselijk.

Het onderwijs moet over 3 jaar verplicht aandacht besteden aan ICT-onderwijs. Door hier nu al in te investeren wil de EBG het onderwijs en de kinderen een voorsprong geven in ICT-vaardigheden.

Ook besteedt het programma aandacht aan ondernemersvaardigheden. Concreet betekent dit dat er een medewerker die gespecialiseerd is in ICT-onderwijs op de scholen een lesprogramma komt uitvoeren van circa 8 lessen. Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van deze lesvaardigheden aan de leerkrachten, zodat de leerkrachten dit zelf ook gaan oppakken en deze werkwijze ook binnen de school wordt geborgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kustontwikkeling gemeente Eemsdelta krijgt vervolg met Eemszijlen

Eemsdelta - Het college van de gemeente Eemsdelta wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers...

Midden-Groningen geeft meer ruimte aan evenementen

Midden-Groningen - Het college van burgemeester en wethouders is gestart met de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid voor Midden-Groningen. In dit beleid komen de regels...

Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Midden-Groningen - Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen. Zij hoopt daarmee...

Aardgasvrij met ENGIE en gemeente Oldambt

Oldambt - Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft...

Integraal Veiligheidsplan Oldambt zet in op vier speerpunten

Oldambt presenteert het Integraal Veiligheidsplan 2021-2023, met vier belangrijke speerpunten om te werken aan de veiligheid in de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt:...

Loting noodzakelijk door grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Bedum - De gemeente Het Hogeland heeft eerder dit jaar elf bouwkavels voor vrijstaande woningen in het deelplan ‘Waterwereld’, onderdeel van Ter Laan 4,...

Midden-Groningen bezuinigt opnieuw op de bedrijfsvoering

Midden-Groningen - De gemeente Midden-Groningen gaat opnieuw bezuinigen op de bedrijfsvoering. Op basis van vervolgonderzoek door bureau Berenschot heeft het college van burgemeester en...

Koningin Máxima opent Kinderbiënnale Groninger Museum

Groningen - Koningin Máxima opent dinsdagochtend 1 juni de Kinderbiënnale in het Groninger Museum. De eerste Kinderbiënnale van Nederland is een interactieve expositie met...