13.2 C
De Bilt

Financiële zorgen blijven ondanks overschot van 3 miljoen bestaan in Stadskanaal

Op 7 november behandelt de gemeenteraad van Stadskanaal de begroting 2023. De begroting sluit met een overschot van ruim € 3 miljoen. Het perspectief is echter minder rooskleurig. In 2026 wordt een tekort verwacht van circa een ton.

De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Stadskanaal in de afgelopen jaren is dynamisch. In 2021 is de gemeente onder preventief begrotingstoezicht geplaatst door verwachte forse jaarlijkse begrotingstekorten voor de periode 2021-2024.

Overschotten tot 2026 – daarna in de min

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 geven nu een positiever beeld met forse begrotingsoverschotten in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit is voornamelijk het gevolg van maatregelen van het Rijk. In 2026 slaat het echter weer om naar een negatief saldo.

Beleidsarme begroting

Vanwege de verwachte begrotingstekorten vanaf 2026 jaren is het belangrijk een gezonde en duurzame financiële basis te leggen voor het komende decennium. Er zijn maatregelen nodig om financieel gezond en duurzaam te worden en te blijven. De beleidsarme begroting 2023 is daarvoor het ijkpunt. Beleidsarm wil zeggen dat er geen noodzakelijke beleidsverplichtingen of nieuwe beleidswensen in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn verwerkt.

De nota Perspectief en Financieel Herstel

Om het financieel perspectief in beeld te brengen wordt de nota Perspectief en Financieel Herstel 2023-2033 opgesteld. In deze nota wordt een actueel financieel perspectief geschetst op basis van komende verplichte financiële- en beleidsontwikkelingen. Op grond van het actuele beeld gaat het college maatregelen voorstellen, gericht op een  financieel gezonde en duurzame gemeente. Met de nota wordt zo een basis gelegd voor positieve begrotingssaldi en een robuuste reservepositie.

De gemeenteraad behandelt deze nota tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2023. Ter zijner tijd zullen we daar ook meer over bekend maken.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio