14.2 C
De Bilt

Fors meer woningen in woningbouwplan Oudeschoot in Heerenveen

Afgelopen dinsdag was een bijzonder moment voor het aantal woningen in Heerenveen. Die dag ondertekenden wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen en algemeen directeur Matthy Groen van Jongbloed een exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van het terrein van voormalig drukkerij Jongbloed. Waar aanvankelijk 41 woningen naast de nieuwbouw van de drukkerij moesten komen, is nu gekozen voor volledige transformatie tot woongebied. Het nieuwe plan omvat de bouw van in totaal 103 woningen in een parkachtige omgeving.

Wethouder van Veen: “Doordat Jongbloed haar activiteiten op een andere locatie in de gemeente Heerenveen gaat uitvoeren, kwam er extra ruimte beschikbaar. Hier is een mooie invulling voor gezocht zodat we fors meer woningen kunnen toevoegen aan het woningaanbod en daarmee inspelen op de grote vraag naar betaalbare huizen.”

Gewijzigd plan woningen

In 2021 werd het bestemmingsplan voor 41 patiowoningen vastgesteld. Toen was er nog sprake van nieuwbouw van de fabriek van Jongbloed naast de nieuw te bouwen wooneenheden. Jongbloed heeft echter de plannen gewijzigd. De uitgeverij is verhuisd naar Leeuwarden, de drukkerij gaat zich vestigen in een bestaand pand op bedrijventerrein IBF/ De Kavels. Hiermee wordt het voormalige Jongbloed-terrein volledig getransformeerd tot woongebied.

Een mix van woningtypes

Op de extra vrijgekomen ruimte komen drie woontorens met 62 appartementen, waarvan ongeveer een derde in het betaalbaar segment. Het totale woonprogramma omvat 103 woningen en bestaat uit een mix van woningtypes, voornamelijk bedoeld voor (jonge) gezinnen en senioren. Het zijn levensloopbestendige woningen wat aansluit bij de vergrijzing die zichtbaar is en groter wordt in de toekomst.

Veel aandacht voor een groen woon- en leefklimaat

Tussen de woningen komt een park, wat voor iedereen toegankelijk is. Dit vormt een prettige woon- en leefomgeving voor de toekomstige wooneigenaren, maar ook voor de buurt. De gemeente wordt eigenaar van het openbaar terrein en zorgt voor het beheer en onderhoud.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 16 maart organiseren de gemeente en Jongbloed een inloopbijeenkomst voor de buurt waar de plannen ingezien kunnen worden. Vanaf 3 maart liggen de plannen ook vier weken ter inzage op het gemeentehuis van Heerenveen en op www.heerenveen.nl/actueel/ter-inzage/. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun reactie op het plan indienen.

Aanpassing van het bestemmingsplan

Om de plannen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden medio 2023 ter inzage gelegd. De gemeenteraad van Heerenveen neemt naar verwachting eind 2023 een besluit over de bestemmingsplanwijziging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio