Circusterrein moet optimaal gebruikmaken van de ruimte

Hilversum – De afgelopen maanden is gestart met een eerste onderzoek hoe het braakliggende Circusterrein aan de Diependaalselaan het beste ingevuld kan worden. Doel van deze analyse is om in kaart te brengen welke kansen, uitdagingen en wensen er zijn voor dit gebied.  Aan de hand van deze analyse is een viertal scenario’s opgesteld, die richting moeten geven aan de verdere ontwikkeling van dit terrein.

Circusterrein

Vandaag heeft het college ingestemd om scenario ‘optimaal gebruik van de ruimte’ op het circusterrein verder uit te werken. Dit voorstel wordt na de zomer met de gemeenteraad besproken. Daarna gaan we samen met de stad een visie opstellen voor dit gebied. Het duurt echter nog wel een aantal jaren voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat.

Optimaal gebruik van de ruimte

Wethouder Floris Voorink (projectwethouder Circusterrein): “Hilversum is een stad in het groen. Om dat groen te beschermen is het belangrijk dat nieuwe bouwinitiatieven altijd binnenstedelijk plaatsvinden. De ruimte is schaars in Hilversum en daarom is het belangrijk om de ruimte die we hebben goed te benutten. Het Circusterrein is één van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar we ook eigenaar van zijn. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen. Het werken vindt vooral plaats op de begane grond met daarboven woningbouw.”

Nieuwe kansen

Voor de analyse is er gesproken met verschillende in- en externe partijen en is ook advies gevraagd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).Zowel boven als onder de grond zijn aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die het biedt voor de directe omgeving. “Het Circusterrein biedt nieuwe kansen. Zo gaan we onderzoeken of nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld (gezins) woningen gelegen aan een collectieve daktuin of flexwonen tot de mogelijkheid behoren. Maar we denken ook na of er energie- en warmte uitwisseling plaats kan vinden tussen bedrijven die warmte leveren aan de woningen”, aldus wethouder Voorink.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe vloer gymzaal Blaricum Dorp en reuzetrampoline!

Blaricum - De nieuwe vloer van de gymzaal in Blaricum Dorp is gereed! Op 15 juni opende wethouder Kennis samen met Vlugheid en Kracht...

Het cultureel erfgoed van Hilversum op een website bij elkaar

Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Daarom presenteert de gemeente Hilversum haar cultureel erfgoed...

Gemeenteraad vraagt Hilversummers mee te denken over nieuwe burgemeester

Hilversum - Burgemeester Pieter Broertjes kondigde op 9 juni aan dat hij zijn functie als burgemeester van Hilversum neer gaat leggen in 2022. Hilversum...

Pieter Broertjes bereikt volgend jaar maximumleeftijd burgemeester

Hilversum - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum pakt in september zijn werkzaamheden op. “Vanaf dat moment ben ik weer volop in charge. Daar kijk ik...

Meedoen aan omgevingsvisie 2040

Hilversum - Het is prettig wonen, werken en leven in Hilversum. En dat merken we. Steeds meer mensen en bedrijven zoeken een plek in...

Klimaatplein voor meer biodiversiteit

Hilversum - De gemeente Hilversum en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht willen dit graag stimuleren met het Klimaatplein: een plein waar bezoekers van...

Inrichting pleinen in Hilversum Oost kan van start

Hilversum - Meer groen in de wijk en op de pleinen is een grote wens van de inwoners uit postcodegebied 1221. Deze betrokkenheid van...

Vaar mee op de Blauwe Golf met een digitale vaargids

De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van een digitale vaargids voor de Blauwe Golf. Varen in de provincie Noord-Holland draait...