Groen licht voor verdere procedure ontwerp Buurtschap Crailo

Bussem – Om een prachtige, unieke woonwijk te ontwikkelen in het hart van het Gooi: buurtschap Crailo, een unieke leefplek met een groen hart, besloten de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren in december 2017 samen de handen in een te slaan.

Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 de GEM Crailo B.V. opgericht. Samen met omwonenden en partners is men aan de slag gegaan om concreet invulling te geven aan de hoge en diverse ambities voor het buurtschap. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig – en landschapsplan, dat in maart 2020 door de drie gemeenteraden is goedgekeurd.

Speerpunten in het plan zijn een slimme mobiliteitsoplossing met toepassing van elektrische vervoersmiddelen, de keuzes met betrekking tot een energiepositieve ontwikkeling en een vergroting en versterk ing van de biodiversiteit. Bij dit alles zijn bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijke onderlegger.

Mijlpaal

De volgende mijlpaal betreft het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan – inclusief de milieueffect rapport age – en het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor het buurtschap. Een bestemmingsplan is nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken.

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de college s van de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, groen licht gegeven om het ontwerp bestemmingsplan ca. in procedure te brengen . Daarmee is een belangrijke stap genomen. Voorafgaand aan de besluitvorming door de drie gemeenteraden rond de zomer van 2021 worden de stukken medio januari 2021 ter visie gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Trots

De colleges van Gooise Meren , Hilversum en Laren zijn bijzonder trots op wat er nu voorligt. Een plan waar wonen, werken, duurzaamheid, mobiliteit en natuur op een bijzondere manier met elkaar worden verbonden.

Wethouder Arno Scheepers van Hilversum benadrukt dat duurzaamheid en werkgelegenheid elkaar niet in de weg hoeven te zitten: ,,Ik ben ontzettend blij dat er ​binnen het prachtige, duurzame buurtschap Crailo ook veel ruimte is voor ondernemers en bedrijvigheid. Dat geeft een mooie impuls aan de werkgelegenheid in onze regio!”

Wethouder Jorrit Eijbersen van Gooise Meren is met name verguld over de wijze waarop invulling is gegeven aan het woningbouwprogramma van in totaal 590 woningen: ,,Op één van de mooiste plekken in het Gooi bouwen we betaalbare woningen voor iedereen. Zodat nu én in de toekomst iedereen kan blijven genieten van al het mooi s en goeds dat onze regio te bieden heeft. Dat is een prestatie op zich.”

Collega – wethouder Ton Stam van Laren is blij dat de groene ambities in de plannen overeind zijn gebleven. ,,Het buurtschap kenmerkt zich met een geheel eigen identiteit op het gebied van ecologie, natuur en duurzaamheid. Die groene ambities hebben de drie gemeenteraden ook omarmd. In de komende jaren zal dit unieke buurtschap vorm en invulling gaan krijgen, en zullen de nieuwe bewoners midden in de natuur wonen. Wie zou daar niet willen wonen?”

Ter visie

De ter visie legging z al in alle drie de gemeenten tegelijkertijd plaatsvinden voor een periode van zes weken. De exacte data en de linkjes naar de documenten op ruimtelijkeplannen.nl (het landelijk portaal voor bestemmingsplannen) komen tegen die tijd op de website van Crailo te staan. Via de gemeentepagina’s in de diverse huis – aan – huis bladen worden deze data eveneens bekend gemaakt.

Kijk voor nadere informatie over het proces, de ambities en de plannen op www.crailo.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Nieuwenhuizen | j.nieuwenhuizen@crailo.nl | 06 – 53438397
Twan Zeegers | t.zeegers@crailo.nl | 06 – 21 51 82 81

Nieuws uit deze regio

Hilversum verhuist fietsenrekken van Schapenkamp naar Stationsplein

Hilversum - De fietsenrekken aan de centrumzijde van de Schapenkamp worden op 21 maart 2021 verplaatst. Na 21 maart is het mogelijk om fietsen...

Hilversumse herdenking Februaristaking in stilte

Hilversum - De Hilversumse herdenking van de Februaristaking heeft vanmiddag in stilte plaatsgevonden. Burgemeester Pieter Broertjes legde bloemen bij het NSF-kunstwerk ­in Seinhorst. De...

Dekkend AED-netwerk in Blaricum

Blaricum - Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan...

Toekomstbeeld Bruisend Hart: denkt u mee?

Hilversum - De gemeente wil van het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten een fijne, levendige en veilige plek maken: het Bruisend Hart...

Nieuwe Zwembad Arenapark vernoemd naar waterpololegende Evert Kroon

Hilversum - Het nieuwe zwembad op het Arenapark wordt vernoemd naar waterpoloër Evert Kroon. Het college wil het bad graag vernoemen naar een Hilversumse...

Bedrijfspand 2e LoswalBurgemeester Pieter Broertjes sluit

Hilversum - Een bedrijfspand aan de 2e Loswal is vandaag voor de duur van twaalf maanden gesloten op last van burgemeester Pieter Broertjes. Tijdens...

Pander Docters van Leeuwen eerste Hilversumse kinderdichter

Hilversum - Op dinsdag 16 februari is Pander Docters van Leeuwen gekozen als eerste Hilversumse kinderdichter. Uit een groep van 250 kinderen gingen vijftien...

Liesbeth Boersen stopt als wethouder Blaricum

Blaricum - Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2021 heeft Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij) haar ontslag kenbaar gemaakt als wethouder van de...