-2.1 C
De Bilt

Slimme regenton verovert Hilversum

Hilversum – Vanmorgen gaf Arno Scheepers, wethouder Openbare Ruimte, met de inwerkingstelling van de ‘Slimme Regenton’ het startschot voor het duurzaam omgaan met regenwater in het centrum van Hilversum en daarbuiten. Deze regenton is op initiatief van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in samenwerking met de gemeente geplaatst bij De Kwekerij op het Stationsplein. Dit initiatief past binnen het gemeentelijk watermanagement.

Slimme Regenton op afstand bestuurbaar

In de Slimme Regenton wordt water opgeslagen. De regenton kan op afstand worden aangestuurd met als doel: dynamisch microwatermanagement, stimulering van het gesprek over het klimaat en waterbewuste bewoners. Hiermee wordt de stad minder kwetsbaar voor extreem weer, zowel voor perioden met hevige regen als voor perioden van droogte.

Ontwerp door Studio Bas Sala

Het object dat is ontworpen door Studio Bas Sala, maakt een reis door de regio. In Hilversum staat de regenton precies op één van de plekken waar bij zware regenval wateroverlast ontstaat doordat regenwater afstroomt naar de lager gelegen delen. Het voorkomen van deze wateroverlast is een van de belangrijke doelstellingen van het gemeentelijk watermanagement. Daarbij is het belangrijk dat schoon regenwater en vuil afvalwater worden gescheiden. Op veel plekken in Hilversum is het rioolstelsel al gescheiden, maar regenwater van woningen komt nog vaak onnodig bij het vuilwater in het riool terecht.

Hoe gaat Hilversum om met klimaatadaptie

Scheepers vertelde hoe de gemeente Hilversum omgaat met klimaatadaptatie nu we steeds vaker te maken krijgen met langere perioden van droogte en extremere regenbuien, en het duurzaam omgaan met regenwater. Bij de watermanagement projecten die al zijn gestart, zoals de vernieuwing van rioleringen in Hilversum, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van infiltratietechniek om regenwater terug te laten lopen in de bodem in plaats van in het riool.

Afkoppelen grote daken

Dit is ook het geval bij het afkoppelen van grote daken van het riool, waarmee in april dit jaar is gestart in postcodegebied 1221. Scheepers vertelde ook over de plannen die nog verder vorm krijgen de komende jaren, zoals het aanleggen van een grote ondergrondse waterberging en het aanleggen van een infiltratievoorziening bij de Berlagevijver.

Gemeente en Waterschap vinden elkaar

De wethouder benadrukte het belang van een goede samenwerking, met zowel het Waterschap als inwoners. Scheepers: “Samen werken we aan verbetering van het watersysteem. In Hilversum hebben we niet veel oppervlaktewater. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk hemelwater daar waar het valt, wordt vastgehouden en in de bodem infiltreert. Het grondwater wordt hierdoor aangevuld, dit komt de bodemkwaliteit ten goede en is het is een belangrijke voeding van de natuurgebieden in het Vechtplassengebied.

Verbetering waterkwaliteit

Het Waterschap werkt aan een steeds verdere verbetering van de waterkwaliteit in deze natuurgebieden.” Het is ook de bedoeling om vanuit de samenwerking met het Waterschap bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun tuin. Hoe kun je het hemelwater afkoppelen van het riool en zelf gebruiken of infiltreren? Hoe krijg je meer biodiversiteit? Om hier een slag in te maken, zullen de komende maanden vrijwillige klimaatcoaches worden opgeleid en ingezet.

Nieuwe vorm van dynamische waterbuffing

Kasper Spaan, adviseur Klimaatadaptatie en Ruimtelijke Ontwikkeling voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vertelde over de waarde van water en de noodzaak van een brede samenwerking tussen overheden en de maatschappij bij de opgaven omtrent water. Hij lichtte toe welke rol de ‘Slimme Regenton’ kan krijgen als onderdeel van dynamische microwaterbuffering, een toevoeging aan het hoogstaande Nederlandse watermanagement.

Kleinschalige oplossingen

Kleinschalige en fijnmazige oplossingen zijn het passende antwoord in de bestaande stedelijke omgeving op de klimaatstress. Spaan: “Regenwater is goed voor de groene biodiverse tuin en een volle regenton bespaart het gebruik van drinkwater in droge zomers. De bufferende sponswerking van de stad is cruciaal om de balans tussen extreme neerslag en langdurige droogte te bewaken. Slimme regentonnen en blauw-groene daken kunnen daar via dynamisch microwatermanagement een belangrijke rol in spelen. We kunnen de spons op de stad zo steeds subtieler uitknijpen, of juist gevuld houden!”.

Regenton verbonden met internet

De regenton is slim omdat hij verbonden is met internet, en is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Het object loopt voortijdig automatisch leeg als er regen wordt verwacht. Een normale regenton moet handmatig geleegd worden en zit vaak nog vol van de vorige regenbui op het moment dat het weer gaat regenen. Dankzij deze verbinding kan hij op afstand worden bediend, ook door passanten via de QR-code of handmatig met de knop.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio