Wethouder Walters presenteert LHBTI beleidsplan

Het college van Hilversum heeft vandaag ingestemd met het LHBTI beleidsplan van wethouder Walters. Hilversum is sinds 2017 regenbooggemeente. In het coalitieakkoord van het nieuwe college is afgesproken een actief LHBTI beleid te voeren en middelen daarvoor beschikbaar te stellen. “Dat het nodig is om een actief LHBTI beleid te voeren dat laat de actualiteit wel zien, aldus wethouder Walters; “In Hilversum mag je zijn wie je wilt en houden van wie je wilt, dat gaan wij op verschillende manieren zichtbaar maken in Hilversum”

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staat; “Een stad waarin meedoen naar vermogen voor iedereen vanzelfsprekend en haalbaar is, betekent naast de inzet op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs ook op andere domeinen aandacht voor de participatiemogelijkheden en het bevorderen van een inclusief Hilversum. Het gaat hierbij bijvoorbeeld (…)  het opstellen van een actief LHBTI-beleid”

Ontmoeten, Sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid

Het beleidsplan is samengesteld samen met ambassadeurs uit de Hilversumse LHBTI gemeenschap en benoemt vijf speerpunten: ontmoeten, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en voorbeeldfunctie. Aan een aantal acties wordt al gewerkt, zoals een inlooppunt in een buurthuis, gezamenlijke activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast bevat het plan veel nieuwe zaken zoals het op jongeren gerichte activiteiten en voorlichting, maar is er ook nagedacht over  oudere LHBTI’ers. Er is extra aandacht voor de veiligheid in de horeca en een veilig straatcultuur. De zichtbaarheid wil de werkgroep in de praktijk brengen door de plaatsing van een zitbank in regenboogkleuren in het centrum van de stad. De gemeente gaat een voorbeeldfunctie vervullen als werkgever en als dienstverlenende organisatie.

De werkgroep Inclusief

Het beleidsplan is samen met de werkgroep LHBTI tot stand gekomen. De werkgroep roept Hilversumse inwoners met een LHBTI achtergrond  op actief deel te nemen in de werkgroep en ambassadeur te worden van de LHBTI gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen zich melden via inclusief@hilversum.nl

Nieuws uit deze regio

Hilversum verhuist fietsenrekken van Schapenkamp naar Stationsplein

Hilversum - De fietsenrekken aan de centrumzijde van de Schapenkamp worden op 21 maart 2021 verplaatst. Na 21 maart is het mogelijk om fietsen...

Hilversumse herdenking Februaristaking in stilte

Hilversum - De Hilversumse herdenking van de Februaristaking heeft vanmiddag in stilte plaatsgevonden. Burgemeester Pieter Broertjes legde bloemen bij het NSF-kunstwerk ­in Seinhorst. De...

Dekkend AED-netwerk in Blaricum

Blaricum - Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan...

Toekomstbeeld Bruisend Hart: denkt u mee?

Hilversum - De gemeente wil van het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten een fijne, levendige en veilige plek maken: het Bruisend Hart...

Nieuwe Zwembad Arenapark vernoemd naar waterpololegende Evert Kroon

Hilversum - Het nieuwe zwembad op het Arenapark wordt vernoemd naar waterpoloër Evert Kroon. Het college wil het bad graag vernoemen naar een Hilversumse...

Bedrijfspand 2e LoswalBurgemeester Pieter Broertjes sluit

Hilversum - Een bedrijfspand aan de 2e Loswal is vandaag voor de duur van twaalf maanden gesloten op last van burgemeester Pieter Broertjes. Tijdens...

Pander Docters van Leeuwen eerste Hilversumse kinderdichter

Hilversum - Op dinsdag 16 februari is Pander Docters van Leeuwen gekozen als eerste Hilversumse kinderdichter. Uit een groep van 250 kinderen gingen vijftien...

Liesbeth Boersen stopt als wethouder Blaricum

Blaricum - Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2021 heeft Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij) haar ontslag kenbaar gemaakt als wethouder van de...