Positief besluit over toekomst gemeentehuis Numansdorp

Numansdorp – Als alles volgens plan verloopt, is het voormalige gemeentehuis in Numansdorp vanaf het eerste kwartaal van 2022 een plek voor ontmoeting en Flexwonen. Na het afronden van het participatietraject met de inwoners en de Dorpshuisgroep, nam op dinsdag 15 juni de gemeenteraad een positief besluit over de voorgenomen transformatie. En op vrijdag 18 juni stemde ook de Raad van Commissarissen van HW Wonen in met de plannen. Om deze mijlpaal te markeren overhandigde wethouder Piet van Leenen symbolisch de sleutel aan HW Wonen en de Dorpshuisgroep.

Om wat voor woningen gaat het en voor wie zijn ze bedoeld?

Een gedeelte van het gebouw verbouwt HW Wonen tot 40 kleine, zelfstandige appartementen met
een eigen keuken en badkamer. HW Wonen gaat de woningen verhuren met tijdelijke huurcontracten
(maximaal 2 jaar). Alle woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. 40% van de
woningen (16 woningen) is specifiek voor jongeren bestemd. De overige 60% van deze woningen (24
woningen) wordt gebruikt voor andere woningzoekenden die om diverse redenen tijdelijke
woonruimte nodig hebben. Deze woonvorm wordt ‘flexwonen’ genoemd.

Positief besluit

Het toewijzen van de woningen verloopt via een intaketeam waaraan HW Wonen, gemeente en
andere partijen deelnemen. Bij de toewijzing van de tijdelijke woningen wordt rekening gehouden
met een goede verdeling tussen de verschillende doelgroepen en het streven om ten minste 16
jongeren te huisvesten.

Een plek voor ontmoeting

Uit eerdere gesprekken met bewoners en diverse verenigingen bleek dat er in Numansdorp behoefte
is aan een plek voor ontmoetingen en (maatschappelijke) activiteiten. Een deel van het gebouw komt
daarom beschikbaar voor de Dorpshuisgroep. Verenigingen en clubs kunnen de ruimtes huren en
kunnen hier activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een leesclub, expositieruimte, een repaircafé en
een theater- en filmclub. Ook kunnen er koffiemomenten en spreekuren (bijvoorbeeld met de
gemeente of een wijkagent) voor de inwoners van de Hoeksche Waard plaatsvinden en ontstaat er
ruimte voor flexwerkplekken en stageprojecten.

Oog voor de omgeving

Door het transformeren van het bestaande gebouw en het een tweede gebruiksleven te geven, levert
gemeente Hoeksche Waard een belangrijke bijdrage aan de duurzame circulaire samenleving. Deze
transformatieplannen passen ook bij de ambities die opgenomen zijn in de omgevingsvisie. Kijk voor
meer informatie op www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl

Vervolgproces

Als alles voorspoedig verloopt worden de woningen in februari of maart 2022 opgeleverd. Kijk voor
meer informatie en de nieuwste ontwikkelingen op de pagina ‘Voormalig gemeentehuis Numansdorp’
op de gemeentelijke website www.gemeentehw.nl onder ‘(woning)bouwprojecten Numansdorp’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Denk mee over ontmoetingsplekken voor jongeren in jouw/uw dorp

Jongeren in de Hoeksche Waard hebben ook de behoefte om samen te komen. Thuis, maar ook op andere plekken. Bijvoorbeeld in de buitenruimte. Het...

Schep mee voor schoon water

Van 13 september tot en met 10 oktober kun je watervriendelijke prijzen winnen met 'scheppen voor schoon water', het opruimen van zwerfafval in en...

COA opent noodopvang op locatie voormalig AZC in ‘s-Gravendeel

’s-Gravendeel - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent een tijdelijke opvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. Mede...

Team Vroeg Eropaf van start voor inwoners met betaalachterstanden

Hoeksche Waard - Vanaf september start in gemeente Hoeksche Waard het Team Vroeg Eropaf. Via huisbezoek en telefoon leggen zij actief contact met inwoners...

Betaaldatum uitkeringen verandert in de Hoeksche Waard

Hoeksche Waard - Vanaf oktober 2021 betaalt gemeente Hoeksche Waard de uitkeringen aan het einde van de maand uit in plaats van aan het...

Stichting Dierenambulance en Gemeente Hoeksche Waard zetten volgende stap in samenwerking

Gemeente Hoeksche Waard en Stichting Dierenambulance Hoeksche Waard ondertekenden afgelopen dinsdag 17 augustus hun eerste samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Harry van Waveren sprak bij de ondertekening...

Behoud 2 x 2 rijbanen Haringvlietbrug stemt Hoeksche Waard tevreden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag aan de leden van de Tweede Kamer bekend gemaakt de maatregelen aan de Haringvlietbrug uit te...

Cultuureducatie met Kwaliteit start van een nieuwe periode

Hoeksche Waard - Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat cultuureducatie belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit het hoge aantal...