7.2 C
De Bilt

Transitievisie Warmte Hoeksche Waard vastgesteld

Hoeksche Waard – Dinsdagavond 14 december heeft de gemeenteraad tijdens de besluitvormende raadsvergadering de Transitievisie Warmte Hoeksche Waard vastgesteld. Afgelopen periode is onderzocht wat de mogelijkheden in de Hoeksche Waard zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En in welke wijken of dorpen we vóór 2030 het beste kunnen starten met een gezamenlijke aanpak richting een aardgasvrije Hoeksche Waard. De uitkomst hiervan staat in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Transitievisie Warmte’.

Landelijk Klimaatakkoord

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. In het Klimaatakkoord staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze doelstelling al voor 20% zijn behaald. Afgelopen jaar organiseerde gemeente Hoeksche Waard verschillende digitale bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zo gezamenlijk te komen tot de Transitievisie Warmte.

In de bijeenkomsten zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar alternatieven voor aardgas in de Hoeksche Waard besproken. Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden van besparingsmogelijkheden en aardgasalternatieven voor woningtypen in de Hoeksche Waard getoond. Er zijn vragen beantwoord en er is besproken hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich nu al kunnen voorbereiden op de overgang naar een aardgasvrije woning en/of gebouw.

De warmtetransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen

De warmtetransitie, het overgaan naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, gaat gepaard met kosten. Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid: “Afgelopen jaar is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Transitievisie Warmte, en daar ben ik trots op. We hebben nu in beeld welke mogelijke warmteoplossingen op dit moment in de Hoeksche Waard beschikbaar zijn. En we bieden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijkheden om al stappen te zetten naar een aardgasvrije woning en/of gebouw. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij wel dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.”

De gemeenteraad gaf tijdens de besluitvormende behandeling van de visie aan dat de financiële verantwoordelijkheid vanuit het Rijk voor hen een belangrijke randvoorwaarde is met het oog op betaalbaarheid. Op verzoek van de raad komt hierover een aparte toevoeging in de visie.

De uitvoering van de transitievisie is uitgewerkt in 3 sporen

De uitvoering van de Transitievisie Warmte verloopt in 3 sporen, die in de visie zijn opgenomen. Met spoor 1 wil de gemeente inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk stimuleren en helpen bij het nemen en uitvoeren van energie- en aardgasbesparende maatregelen, zoals het isoleren van de woning. Naast de middelen die vanuit het Rijk nodig zijn, zijn er nu al verschillende subsidies beschikbaar voor het nemen van aardgasbesparende maatregelen.

Zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), maar ook de gemeentelijke Duurzaamheidslening voor inwoners en de Stimuleringslening Duurzaamheid voor verenigingen, stichtingen en ondernemers in de Hoeksche Waard.

Ander spoor

Bij spoor 2 gaat de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners aan de slag met het uitwerken van wijk- en dorpuitvoeringsplannen. In de nog uit te werken dorp- of wijkuitvoeringsplannen worden de gezamenlijke aardgasalternatieven voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties specifiek uitgewerkt.

In de Transitievisie Warmte komt naar voren dat er niet altijd een gezamenlijke oplossing, zoals een warmtenet of warmte uit water of de bodem, mogelijk of wenselijk is. Dit betekent dat voor een redelijk groot deel van de woningen en gebouwen de overstap naar bijvoorbeeld een individuele warmtepomp een logische oplossing is. Dit zijn individuele oplossingen die niet in een dorp- of wijkuitvoeringsplan worden uitgewerkt.

Innovatie en ontwikkelingen volgen

In spoor 3 richt de gemeente zich op het op de hoogte blijven van innovaties en nieuwe ontwikkelingen en deze inzetten voor de warmtetransitie in de Hoeksche Waard. Het Rijk heeft bepaald dat de visie minimaal iedere 5 jaar door de gemeenten wordt vernieuwd. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de visie voor de Hoeksche Waard over 2 jaar vernieuwd moet worden. Dit onder andere aan de hand van de nieuwste technologische ontwikkelingen, waarbij ook de bestaande, alternatieve warmteopties worden geactualiseerd.

Meer informatie en aan de slag met verduurzamen

Wilt u meer informatie of de Transitievisie Warmte inzien? Kijk dan op www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Het Regionaal Energieloket biedt onafhankelijk advies en ondersteuning aan inwoners van de Hoeksche Waard op het gebied van verduurzamen. Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor terecht bij het Zakelijk Regionaal Energieloket. Meer informatie: regionaalenergieloket.nl of zakelijk.regionaalenergieloket.nl

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programmaplan Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio