14.8 C
De Bilt

Aanbesteding nieuwe gemeentehuis gemeente Krimpenerwaard afgerond

Het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft een keuze gemaakt voor de aannemers die het nieuwe gemeentehuis gaan bouwen. Daarmee is de realisatie van het duurzame en circulaire nieuwe pand weer een stap dichterbij. Helaas vallen de bouwkosten hoger uit dan geraamd. Belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de materiaalprijzen.

Er wordt gewerkt aan het doorvoeren van besparingen die niet ten koste gaan van de beoogde gebruikskwaliteit van het gemeentehuis. Op deze manier wordt de overschrijding in belangrijke mate teruggebracht. Om te voorkomen dat er in de bouwfase alsnog tekorten ontstaan, stelt het college aan de raad voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 

Veel voordelen nieuw gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis gaat veel voordelen bieden. Zo wordt het gebouw helemaal duurzaam, circulair en energieneutraal gebouwd. Daarmee voldoet het aan alle huidige en toekomstige eisen van de Klimaatwet en draagt het bij aan de duurzame doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Daarnaast is nieuwbouw de voordeligste oplossing en zal een forse jaarlijkse kostenbesparing opleveren ten opzichte van de verbouwing van de vier bestaande kantoren. De voornaamste redenen zijn: het nieuwe gebouw wekt zelf alle energie op die nodig is en het beheren van één nieuw gebouw is goedkoper dan het beheren  en verbouwen van vier gebouwen.

Wethouder Pascal van der Hek licht toe: “Het grootste voordeel is dat straks alle diensten onder één dak worden samengebracht, wat leidt tot een efficiëntere dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bovendien krijgen de vier huidige gemeentekantoren een nieuwe bestemming. Zoals de raad heeft verzocht, zal hierbij worden gekeken naar de mogelijkheid om sociale huurwoningen te realiseren.

Prijs hout gestegen

Na het raadsbesluit van 14 maart 2023 heeft het college doorgepakt. Het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is verder uitgewerkt en de bouwopdracht aanbesteed. Meerdere goede partijen hebben ingeschreven en er is een keuze gemaakt voor de meest geschikte aannemers: een bouwaannemer en een installatieaannemer. Zij gaan het gemeentehuis bouwen.Tijdens de aanbesteding bleken de prijzen in korte tijd aanzienlijk te zijn gestegen.

Deze situatie was helaas niet te voorzien en is kenmerkend voor de huidige markt. De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is het gebruik van hout. Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor houtbouw, omdat dit een duurzame methode is. Daardoor is de vraag naar hout en houten producten en -bouwelementen toegenomen en de prijs gestegen.

Extra krediet

Allereerst worden de mogelijkheden onderzocht om een aantal aanpassingen te doen in het ontwerp om kosten te besparen. Tegelijkertijd moet er financiële ruimte komen om mogelijke tegenvallers tijdens de bouw van het gemeentehuis het hoofd te bieden. Om die reden wordt de raad voorgesteld om een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 excl. btw. Het doel van de raad om de jaarlijkse lasten niet hoger te laten worden dan de jaarlasten van de huisvesting in de huidige kantoren, blijft ook met het extra krediet haalbaar.

Doelstellingen van de raad blijven overeind

Het extra budget zal er toe leiden dat de uitgangspunten die de raad heeft gesteld aan het nieuwe gemeentehuis overeind blijven. Zo blijft het gemeentehuis voldoen aan het programma van eisen op het gebied van de dienstverlening en kantoorhuisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Daarnaast voldoet het gebouw aan de ambities in de nota van uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid; een energieneutraal gebouw met energieverbruik nul-op-de-meter. Het mag straks als voorbeeld worden beschouwd voor bouwend Nederland op het gebied van duurzame bouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio