13.8 C
De Bilt

Er komt een Algeracorridor (weg)manager: gemeenteraad stemt unaniem voor motie 

De Algeracorridor is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard. Het is vanuit Rotterdam een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Er staan regelmatig files op deze weg en de komende jaren staan er na de realisatie van de nieuwe grote kruising nog wat onderhoudswerkzaamheden op de planning. In de afgelopen periode heeft dat geleid tot verkeersopstoppingen, mede door het niet goed functioneren van de wisselstrook, uitgelopen werkzaamheden enz.

Communicatie naar weggebruikers moet beter

Ondanks dat er diverse communicatieprotocollen actief zijn om de weggebruiker te informeren m.bt. de Algrabrug en de weg (Algeracorridor) is gebleken dat de communicatie naar de weggebruikers nog een stapje beter moet. Leefbaar Krimpen heeft zowel in haar verkiezingsprogramma als in het akkoord gepleit voor verdere verbetering m.b.t de communicatie. Leefbaar Krimpen wil dat de Algeracorridor, die nu vele eigenaren kent ; Krimpenerwaard, Capelle, Krimpen, Provincie en RWS – één aanspreekpunt/eigenaar krijgt. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke regeling en ook dat er nog duidelijker gecommuniceerd gaat worden naar de weggebruikers.

Motie Stem van Krimpen en PvdA

De Stem van Krimpen heeft o.a. samen met de PvdA een motie voorgelegd aan alle fracties waarin wordt opgeroepen de communicatie te verbeteren naar de weggebruikers, door het aanstellen van een ‘manager/coördinator’, dit nadat nu is gebleken dat onlangs de communicatie rond de Algeracorridor niet helemaal optimaal functioneerde.

De gehele raad heeft deze motie unaniem aangenomen en geeft de wethouder een extra steun in de rug om o.a. de communicatie en de verdere communicatieplannen m.b.t de verbetering van de doorstroming van de Algeracorridor te kunnen realiseren.

Eigen verkeersregelaars voor Krimpen

Wethouder John Janson (Leefbaar Krimpen) was de afgelopen maanden al volop bezig met het verbeteren van de communicatie naar onze weggebruikers toe; sinds kort wordt nu dagelijkse de wisselstrook en de werking van de slagboom gecontroleerd en indien nodig wordt de paal handmatig verwijderd als de techniek het begeeft. Tevens heeft Krimpen aan den IJssel de beschikking over een eigen groep verkeersregelaars die nu sneller bij calamiteiten worden ingezet. Intussen wordt druk overlegd over de technische storingen die zijn ontstaan en gezocht naar oplossingen.

MIRT-Onderzoek m.b.t toekomst Algerabrug

In de afgelopen maanden (jaren) van het MIRT onderzoek zijn alle mogelijke oplossingen voor de Algeracorridor en het onderliggend wegennet bekeken. Er is gekeken naar maatregelen die bijdragen aan verandering van type vervoer, zodat mensen bijvoorbeeld vaker de fiets pakken in plaats van de auto. Ook hebben we onderzocht hoe de doorstroming van auto’s op de corridor kan verbeteren.

Er bleven uiteindelijke 2 pakketten met maatregelen over die het meest logisch en kansrijk zijn. Deze maatregelen worden uitgewerkt in de beoordelingsfase. U kunt deze bekijken in het gemeentehuis

2 kansrijke pakketten met maatregelen:

  • Pakket zonder aanpassingen aan de Algerabrug: met dit pakket word en er op de Algeracorridor maatregelen genomen die zorgen dat de doorstroming van verkeer verbetert. Voorbeelden zijn de herinrichting van het kruispunt Capelseplein of het verlengen van de spitsstrook. Er worden in dit pakket geen maatregelen getroffen op de Algerabrug.
  • Pakket met aanpassingen aan de Algerabrug: In dit pakket wordt ook de Algerabrug aangepast, door een extra rijstrook toe te voegen en een nieuwe fietsbrug. Hierdoor moeten de wegen rondom de Algerabrug anders ingericht worden, zodat ze aansluiten op de nieuwe situatie.

In beide pakketten zitten ook:

  • maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de kruispunten te verbeteren
  • maatregelen om mensen vaker het openbaar vervoer of de fiets te laten pakken. Bijvoorbeeld door een fietstunnel aan te leggen bij Capelseplein of een P+R bij Krimpenerwaard

Wil je weten hoe we precies tot de 2 kansrijke pakketten zijn gekomen? Lees dan de publicatie Notitie Kansrijke Oplossingen of de publiekssamenvatting Notitie Kansrijke Oplossingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio