Antwoorden college Krimpen op vragen over hun statement inclusiviteit

Krimpen aan den IJssel – Zoals u wellicht weet heeft het college van Krimpen aan den IJssel op 2 maart een statement uitgegeven over de gebeurtenissen in de gemeente rondom het begrip inclusiviteit. Dit naar aanleiding van zaken die speelden met de predikant van de Mieraskerk en de LHBTI gemeenschap. Zoals in ons artikel aangegeven waren er nog wat onduidelijkheden. Wij hebben het college hierover onderstaande vragen gesteld waarop wij bijgevoegde antwoorden mochten ontvangen. We laten de conclusies graag aan u.

Vragen en antwoorden

Geacht college,

Naar aanleiding van uw ‘Statement college inclusiviteit‘, heeft onze redactie nog een aantal vragen. Wij zouden uw beantwoording graag op zo spoedig mogelijke termijn tegemoet zien doch uiterlijk op dinsdag 9 maart 2021.
1. U heeft een statement namens het college gebracht. Waarom spreekt u in de vierde alinea dat u als ‘gemeente’ (B&W en raad) niet in de positie bent om theologische discussies te beslechten.

Antwoord:
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft geen invloed op de geloofsovertuiging van de kerken. Dat kan en mag niet van de wet.

2. Is uw statement dan ook namens de raad?

Antwoord:
Onder ons statement staat dat deze uit naam van het college is geschreven.

3. In alinea 2 geeft u aan dat Krimpen aan den IJssel een inclusieve samenleving wil zijn. Stelt u hiermee dat Krimpen dus nog geen inclusieve samenleving is?

Antwoord:
Nee dat zegt het college hiermee niet. De gemeente Krimpen aan den IJssel is een inclusieve samenleving en dit ondersteunen we met een beleidsprogramma inclusie. Dit beleidsprogramma schenkt aandacht aan de onderdelen van de inclusieve samenleving in Krimpen aan den IJssel die nadere ondersteuning verdient. Hieraan blijven we altijd werken. Daarom spreken we ook over samen-leven.

4. In alinea 3 stelt u: “Wij begrijpen dat inwoners boos en verdrietig zijn over wat er gebeurde.” Kan het college specifieker aangeven waarover inwoners boos en verdrietig zijn?

Antwoord:
Dat is voor elke inwoner anders én zou u aan onze inwoners moeten vragen. Wij hebben echter veel boze en verdrietige reacties gelezen.

5. Uw schrijft in dezelfde alinea: “In plaats dat er een respectvolle dialoog plaatsvindt worden tegenstellingen uitvergroot en aangescherpt.” Welke tegenstellingen zijn er volgens het college uitvergroot en aangescherpt?

Antwoord:
De tegenstellingen tussen de geloofsovertuiging van sommige inwoners en de geaardheid van andere inwoners.

6. Het college geeft in haar statement aan dat Krimpen aan den IJssel geïnspireerd en enthousiast is over haar koploperspositie inclusiviteit. Op uw website (https://www.krimpenaandenijssel.nl/inclusieve-samenleving) schrijft u hierover dat Krimpen aan den IJssel deelnemer is van het koplopersprogramma VN-verdrag Handicap. Op uw website staat dat u die bent aangegaan: zodat alle inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Hoe wilt uw college met dit VN-verdrag Handicap, de acceptatie van de LHBTIQAP+ verbeteren (we gaan ervanuit dat u de LHBTIQAP+ niet als mensen met een beperking beschouwt)?

Antwoord:
U legt in deze vraag een onjuiste verbinding. Het VN-verdrag Handicap betreft de aandacht voor de inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze aandachtvelden maken onderdeel uit van ons beleidsprogramma inclusie. De aandacht voor de ondersteuning van de LHBTIQAP+ gemeenschap is niet gebaseerd op het VN-verdrag Handicap.

7. In uw statement heeft u niets gezegd over de herhaaldelijke bedreigingen die journalisten ervaren, zodra zij over het onderwerp ‘regenboogakkoord en LHBTIQAP+’ willen berichten in relatie tot geloofsovertuiging. Voorbeelden zijn journalisten van het AD, Regio Online, Telegraaf, PowNed en BNNVARA. Kunt u de veiligheid van de vrije pers waarborgen en, zoja, kunt u aangeven hoe uw college hier invulling aan wil geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In de openbare ruimte kan de politie bij vooraf gemelde evenementen de veiligheid van de journalisten begeleiden. Het verzorgen van de veiligheid als gevolg van de berichtgeving op sociale media en via andere (digitale) kanalen valt niet onder de mogelijkheden van de gemeente.

8. Op de bovengenoemde website heeft u het ook over de in het statement genoemde inclusieve tafels. U schrijft daar, ik citeer: “met het perspectief van inwoners als uitgangspunt is het noodzakelijkverbeteringen te ontwikkelen, waarbij wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd verbonden worden”. U stelt: “op deze manier willen de in gang gezette beweging van inclusiviteit versterken.” Kunt u aangeven hoe u met deze inclusieve tafels, zoals u deze heeft opgezet, specifiek de LHBTIQAP+ samenleving wilt bedienen? Op welke wijze is de LHBTIQAP+ dan nu vertegenwoordigd aan deze inclusieve tafels? Zit bijvoorbeeld het COC aan zo’n tafel?

Antwoord:
De LHBTIQAP+ gemeenschap is aan de inclusieve tafels vertegenwoordigd door inwoners uit Krimpen aan den IJssel. De uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsprogramma inclusie wordt mede inhoud gegeven door een ambassadeur LHBTIQAP+ uit de doelgroep en wordt er een LHBTIQAP+ kerngroep opgezet voor het voeren van de dialoog en het organiseren van activiteiten. Het lidmaatschap van het COC is daarbij niet verplicht. Wanneer er activiteiten zijn (coming out day, inclusieve wandeling) m.b.t. de LHBTIQAP+ gemeenschap dan nodigen we het COC hiervoor uit

9. Uw statement wordt door enkele lezers op meerdere punten als lastig te doorgronden ervaren. Woorden en begrippen als ‘meestentijds’, ‘inclusieve tafel’, ‘de in gang gezette beweging van inclusiviteit versterken en verbreden’ en ‘dynamische werkagenda’ zijn niet goed te duiden. Ziet u in het kader van het door uw college en de raad ondersteunde B1 taalniveau, verbeterpunten hierin en kunt u aangeven hoe met name de laatste 3 genoemde begrippen eenvoudiger uit te leggen?

Antwoord:
Binnen het beleidsprogramma inclusie is ook aandacht voor de laaggeletterden in Krimpen aan den IJssel. Voor hen, maar ook voor de optimale communicatie met alle inwoners schenken we aandacht aan onze teksten. Bedankt voor de signalering van verbeteringen. We zoeken ook naar een alternatief voor het woord ‘inclusie’. Dit vergt voor veel inwoners nadere uitleg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Duurzaamheid krijgt komende jaren extra aandacht in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Om de doelen van de Duurzaamheidsagenda te halen, zet Krimpen aan den IJssel alle zeilen bij om grote stappen...

Junior Cyber Agents uit de Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel gehuldigd

Donderdag 22 april was een bijzondere dag voor zes Junior Cyber Agents uit Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. De spelers Gamer_Kino, Gamer_Oerwoud en...

Deelstroom Delft wint landelijke prijs Zet M op 60 campagne

Delft - Deelstroom Delft heeft de campagne Zet m op 60 voor onze regio opgepakt en is in de prijzen gevallen! De meeste cv-ketels...

Parkmanagement bedrijvenpark Ambachtsezoom door ParkTrust

Hendrik-Ido-Ambacht - Op bedrijvenpark Ambachtsezoom verzorgt ParkTrust in opdracht van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht full service parkmanagement. Deze parkmanagementorganisatie werkt voor zo'n 50 opdrachtgevers, voornamelijk Zuid-Holland....

Debby Mozes uit Krimpen wint boek Little Escapes

Krimpen aan den IJssel - Op 19 maart publiceerden wij een artikel over het boek Little Escapes van schrijfster Maartje Diepstraten. Een boek vol...

Schietincident Ooievaarspad getuigen gezocht

Capelle a/d Ijssel - De politie doet onderzoek naar het schietincident van afgelopen zaterdag aan het Ooievaarspad in Capelle a/d Ijssel. Het onderzoeksteam komt...

Sporen van malaria in duizend jaar oude Vlaardingse schedels

Op maandag 19 april bekijkt onderzoekster dr. Rachel Schats in het Vlaardings archeologisch depot enkele duizend jaar oude schedels. Aan de hand van het...

Fonds Schiedam Vlaardingen geeft Heemtuin toekomst

Welke organisatie of ondernemer ziet mogelijkheden om de Heemtuin een toekomst te geven?’’ Achter die vraag ging een noodkreet schuil. De gemeente zag zich...