Begroting 2021 Krimpen aan den IJssel door raad vastgesteld

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft ingestemd met de door het college van burgemeester en wethouders aangeboden conceptbegroting. Er werd één amendement aangenomen: de gemeente verstrekt in 2021 een extra bedrag van €17.500 aan de Stichting Leergeld. Dit bedrag brengt de gemeente ten laste van het vrij besteedbaar deel van de vrije reserve. Voor het overige is de begroting in 2021 ongewijzigd gebleven.

Sluitend voor 2021

De begroting is sluitend in 2021, met een klein structureel overschot voor de komende jaren. Wethouder van financiën Wubbo Tempel: “Het is een begroting die erop gericht is om Krimpen aan den IJssel evenwichtig door de coronacrisis te loodsen. Vanzelfsprekend zijn er grote onzekerheden, maar dit is onder de omstandigheden een verantwoord voorstel geweest.”

Samen door de crisis

Deze coronacrisis heeft gevolgen op ieders leven, maar ook op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken en gemeenteopgaven. De gemeente blijft alle inwoners en ondernemers van Krimpen aan den IJssel perspectief bieden. In het bijzonder de kwetsbaren, de jeugd en allen die door de coronacrisis zijn én worden getroffen. Van belang hierbij is een breed draagvlak voor het totaalpakket aan opgaven en beleidsvoornemens en de financiële aanpak daarvan.

Geen voorzieningen dicht

In de begroting houden wij vast aan de kwaliteit van onze dienstverlening én aan het kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte. Er hoeven geen voorzieningen dicht. Ook is er nog steeds voldoende ruimte voor de al geplande investeringen in met name de openbare ruimte en de onderwijshuisvesting.

Investeren in samenleving in al haar diversiteit

De gemeente Krimpen investeert in de Krimpense samenleving in al haar diversiteit. Dat doen we met respect voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. Bijzondere aandacht geven we daarbij aan de thema’s sport, cultuur, onderwijshuisvesting, wonen, duurzaamheid, economie en de mobiliteit van ouderen. Bovendien hebben wij structurele dekking weten te vinden voor de breed gewenste uitbreiding van de BOA’s, de beleidsintensiveringen in het sociaal domein en het gratis openbaar vervoer voor senioren met een klein inkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sporen van malaria in duizend jaar oude Vlaardingse schedels

Op maandag 19 april bekijkt onderzoekster dr. Rachel Schats in het Vlaardings archeologisch depot enkele duizend jaar oude schedels. Aan de hand van het...

Fonds Schiedam Vlaardingen geeft Heemtuin toekomst

Welke organisatie of ondernemer ziet mogelijkheden om de Heemtuin een toekomst te geven?’’ Achter die vraag ging een noodkreet schuil. De gemeente zag zich...

Inkomenstoets Krimpen bij WMO-aanvraag huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder...

Rotterdam zuid ontvangt 18 miljoen extra van het Rijk voor energietransitie

Een bedrag van 18 miljoen. Dat krijgt Rotterdam-Zuid extra van het Rijk om wijken aardgasvrij te maken. De gemeente gebruikt het bedrag onder meer...

Bloesemtocht door boomgaard van De Buytenhof

Albrandswaard - Burgemeester Jolanda de Witte en kinderburgemeester Reese Kuyt hebben vandaag de bloesemtocht van De Buytenhof aan de Rijsdijk in Rhoon geopend. Voorzien...

Doe je als buurtbewoner iets voor je buurt? Laat het zien of horen!

Capelle aan den IJssel - Al zijn deze buurtbewoners zich hier niet van bewust, ze doen eigenlijk vrijwilligerswerk. Veel mensen ruimen wel ’s wat...

Oprit Nijverheidstraat naar Algerabrug anderhalf jaar afgesloten

Capelle aan den IJssel - Vanaf woensdag 14 april t/m juni volgend jaar wordt de oprit vanaf de Nijverheidstraat richting Krimpen volledig en 24...

inleveractie kinderfietsen gestart Rotterdam en ANWB

Rotterdam - Elk kind een eigen fiets. Voor vele kinderen in Rotterdam is dat helaas niet vanzelfsprekend door de financiële thuissituatie. En dat moet...