Begroting Krimpen aan den IJssel laat weer eens positieve cijfers zien

De gemeente Krimpen presenteerde haar begroting voor 2022/2023! Voor het eerst sinds jaren kon wethouder financiën, Wubbo Tempel, melden dat er in 2022 en 2023 eindelijk een overschot zal zijn op de begroting. Groene cijfers dus. “Krimpen heeft flink de broekriem aan moeten trekken om dit te bereiken”, zo liet hij weten.

Begroting met perspectief

Dat is de titel die het college heeft meegegeven aan de nieuwe begroting. Tempel: “Door de eerdere aanpak is het ons gelukt om alle voorzieningen op peil te houden. De verwachtte financiële overschotten zullen gebruiken om onze financiële buffers weer mee aan te vullen. Hiermee staan we er over een paar jaar nog stabieler voor. Uiteraard zijn de reserves ook nodig bij eventuele tegenvaller.”

Gelden voor jeugdzorg eindelijk beschikbaar

Zowel wethouder Tempel, als wethouder Hugo van der Wal (sociaal domein) waren erg blij dat het Rijk nu eindelijk de sinds 20165 beloofde extra gelden voor de jeugdzorg uitbetaald heeft. Hiermee is een belangrijk tekort voor een groot deel opgelost.

Lasten voor de burger

Tempel liet ook weten dat het college de lastenstijging voor de Krimpense inwoners op in deze begroting inflatieniveau heeft weten te houden, wat “best als een prestatie gezien mag worden”, aldus Tempel. Op de vraag waarom bijvoorbeeld in Capelle aan den IJssel de lasten volgens de Coelo-lijst 50% lager liggen, gaven wethouder Derickx en Tempel “dat je dit niet één op één kunt vergelijken” als antwoord. “In Capelle hebben ze met andere lasten te maken en maken ze ook andere keuzes. Wij geven bijvoorbeeld meer geld uit aan diverse zaken voor onze bewoners.”

Desgevraagd liet wethouder Anthon Timm weten dat “de verschillen ook niets te maken hebben met dure projecten zoals het Grote Kruispunt. Dat is een project op zich en staat los van verschil in lasten voor burgers van Krimpen of Capelle.”

Inzet op betrokkenheid met burgers

Alle wethouders lieten weten dat voor hun eigen portefeuilles de betrokkenheid met de burgers van Krimpen een enorm belangrijk onderdeel is. Of dat nu gaat om cultuur, verkeer, zorg of werk en inkomen. Die inzet en betrokkenheid willen alle wethouders duidelijk maken, bij het beleid dat zij namens de raad uitvoeren. En dat beleid is mede terug te vinden in de cijfers van de begroting.

Ondernemen in Krimpen

Wethouder Timm liet weten dat zowel in de Stormpolder, de winkelcentra en de winkelstrips, aandacht is voor het stimuleren van ondernemen. “Dat doen we door betere bereikbaarheid onder andere, maar ook door ondernemers te helpen met vragen en vergunningen. Zo zou een horeca gelegenheid bij winkelcentrum de Crimpenhof een mooie aanvulling kunnen zijn. Uiteraard is het aan de 14 eigenaren van het winkelcentrum hoe zij invulling willen geven aan hun centrum”, aldus Timm. “De winkelstrip aan de Parkzoom loopt goed, maar Stad en Landschap heeft wel wat extra aandacht nodig”, zo liet hij nog weten.

Prestatie in de jeugdzorg

Wethouder Van der Wal liet weten dat er op het gebied van jeugdzorg best een unieke prestatie wordt geleverd. Waar veel gemeenten in de begroting aan schaalvergroting doen op dit gebied, gaat Krimpen aan den IJssel juist veel lokaler en dichter op de problemen zitten. “Het begeleiden van een dossier vanaf het begin, inclusief de opschaling of afschaling van hulp. We hebben expertise van buitenaf ingehuurd die dit beleid nog krachtiger maakt”, aldus Van der Wal. De wethouder WMO heeft overigens zelf ook de nodige ervaring en kennis op dit gebied vanuit zijn vorige functie van het Ministerie van VWS.

Sport, cultuur en samenleving

Wethouder Coen Derickx liet weten dat rond de sportaccommodaties van DCV en HCK ook stappen zijn gezet. De ligging van de velden blijft op de huidige locaties. Er wordt geinvesteerd in de hoofdvelden bij de twee grote sportclubs. Bij Hockey Club Krimpen zal op lange termijn gezocht worden naar een andere ontsluiting, om ook tegemoet te komen aan overlast van direct omwonenden.

Op het gebied van cultuur is er een hele evenementenvisie uitgezet. Met een extra investering van € 30.000,= per jaar wil de gemeente meer mogelijk maken aan evenementen. Daarbij hoort ook programmering voor het gebouw de Tuyter. Hier wordt voor € 25,000 per jaar ook het beheer van het gebouw verder versterkt.

Inclusie

“Voor de verschillende doelgroepen binnen het beleid voor inclusie, zijn 9 ambassadeurs aangesteld, die ieder € 1.000,= budget hebben gekregen om ondersteunende activiteiten te organiseren”, zo liet Coen Derickx nog weten. “Hierbij kunnen de verschillende doelgroepen zich gesteund voelen.”

Duurzaamheid

Voor o.a. de Regionale Energietransitie is een bedrag van 3,5 ton uitgetrokken. Denk hierbij aan subsidies voor zonnepanelen of bij nieuwbouw gasvrij bouwen.

Personeel

De personeelsportefeuille van burgemeester Vroom heeft 3 ton meer te verdelen in de begroting. “Vooral omdat er de laatste jaren erg geknepen is op personeelsgebied, willen wij hier, als college, nu ook weer als eerste in investeren”, liet wethouder Wubbo Tempel weten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ruimte voor nieuwe bomen bij opknapbeurt kasteelgaarde Rhoon

Rhoon - Kasteelgaarde Rhoon krijgt een opknapbeurt met nieuwe bomen. Om ervoor te zorgen dat het voorbos veilig en vitaal blijft, haalt Stichting Het...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Burgemeester Theo Segers leest voor op School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland - Burgemeester Theo Segers heeft op 13 oktober voorgelezen aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland....

Verkeersplan Oud-Krimpen krijgt geen onafhankelijk onderzoek naar alternatief

Leefbaar Krimpen heeft de afgelopen weken talloze inwoners uit Krimpen, waaronder de inwoners van Oud-Krimpen gesproken. Inwoners willen een onderzoek naar alternatieve plannen voor...

Coalitie blokkeert debat en houdt wethouder Timm de hand boven het hoofd.

Een motie van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen werd direct van tafel geveegd tijdens de raadsvergadering van vanavond. De motie in het belang...

Open dag KinderLabs: kom erbij en doe mee!

Capelle aan den IJssel - De KinderLabs in Capelle aan den IJssel zijn supergezellige en vet coole plekken voor kinderen – én hun ouders....

Huis van de Wijk Schollevaar nóg bruisender

Capelle aan den IJssel - Huis van de Wijk Schollevaar heeft er een grote activiteitenruimte bij, mooi ingericht door vrijwilligers en jongeren. In het...