Begroting Krimpenerwaard 2022-2025: beperkte lastenstijging en werk voor de toekomst

Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard heeft de begroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Ook dit keer is er weer sprake van een sluitende begroting. Met deze begroting houden we het voorzieningenniveau in Krimpenerwaard overeind, geven we verder invulling aan onze ambities en beperken we de stijging van de lastendruk.

Onzekere tijden

Het opstellen van de begroting ging niet zonder slag of stoot. Net als vorig jaar zien Krimpenerwaard en andere gemeenten zich geconfronteerd met grote (financiële) uitdagingen en onzekerheden. Binnen het Sociaal Domein zien we de kosten, met name met betrekking tot de Wmo, stijgen. Ook de invoering van de Omgevingswet is een proces dat met onduidelijkheid en onzekerheid is omgeven.

Duurzaamheid en woningbouw

Tenslotte brengen opgaven op het gebied van duurzaamheid en woningbouw in de nabije toekomst forse investeringen in zowel geld als capaciteit met zich mee voor gemeenten. Op al deze thema’s acteren Rijk en de provincie helaas onvoldoende, zowel waar het gaat om inhoudelijke regie als financiële middelen voor gemeenten.

Alle ontwikkeling het hoofd bieden

Het is belangrijk om al deze en andere ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom is eerder dit jaar, samen met de gemeenteraad, een traject gestart om te komen tot verschillende scenario’s en bezuinigingsmogelijkheden. Voor 2022 bleek inzet hiervan niet nodig om tot een sluitende begroting te komen. Kijkend naar de meerjarige financiële vooruitzichten is niet uit te sluiten dat deze inzet komende jaren alsnog nodig is.

Financieel gezonde gemeente

Wethouder Boere: “De financiën staan er voor komend jaar goed voor. We hebben voor 2022 extra geld gekregen van het Rijk. Dit dankzij inspanningen van onder andere onze eigen gemeente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zijn een financieel gezonde gemeente. De begroting laat zelfs een klein overschot zien. Er hoeft dus niet bezuinigd te worden.

We kunnen blijven doen wat we van plan zijn. We zijn er ook in geslaagd om de woonlasten slechts beperkt te laten stijgen. Hiermee blijven de woonlasten van Krimpenerwaard laag ten opzichte van de regio. We zijn tevreden dat we deze sluitende begroting aan de raad en de inwoners kunnen presenteren. Wel moeten we komende jaren flink aan het werk om ook de komende begrotingen sluitend te houden.”

Gemeentelijke heffingen

Voor 2022 zijn er we in geslaagd om de ozb-opbrengst en de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing met maximaal de inflatiecorrectie van 1,6% te laten stijgen. Deze beperkte stijging is in lijn met voorgaande jaren. Hierdoor ligt onze woonlastendruk over het huidige jaar dan ook ruim onder die van andere gemeenten in de regio en ook onder het landelijk gemiddelde.

Al eerder was besloten om de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen. Vanaf 2022 heffen we deze belasting dan ook niet meer. De tarieven voor bouwleges en lijkbezorging worden, bovenop de inflatiecorrectie van 1,6%, extra verhoogd. Dit om de kostendekkendheid te verhogen. Dit is in lijn met het eerdere besluit van de gemeenteraad over dit onderwerp.

Behandeling begroting

Op 24 september is de begroting 2022 aan de raad aangeboden. De raad behandelt de begroting op dinsdag 9 november.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hecht, de nieuwe naam voor RDOG Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden heet sinds gisteren Hecht. Het is een deskundige partner in de zorg- en veiligheidsketen met een duidelijk...

Nieuwe politieke partij in de gemeente Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - De afgelopen maanden werd het bestuur van de partij Leefbaar Krimpen benaderd door inwoners uit de Krimpenerwaard met de vraag waarom er...

Serie webinars over het opvoeden van pubers

Zuid Holland - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden een Serie webinars speciaal voor de...

Momenten van bezinning met muziek in oktober in de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - In oktober staan we tijdens momenten van bezinning stil bij de afgelopen anderhalf jaar waarin zoveel is gebeurd in de Krimpenerwaard en...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Verkeersplan Oud-Krimpen krijgt geen onafhankelijk onderzoek naar alternatief

Leefbaar Krimpen heeft de afgelopen weken talloze inwoners uit Krimpen, waaronder de inwoners van Oud-Krimpen gesproken. Inwoners willen een onderzoek naar alternatieve plannen voor...

Coalitie blokkeert debat en houdt wethouder Timm de hand boven het hoofd.

Een motie van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen werd direct van tafel geveegd tijdens de raadsvergadering van vanavond. De motie in het belang...