15.7 C
De Bilt

Bijzonder bestemmingsplan Schoonhoven vastgesteld

Schoonhoven – Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven vastgesteld. Het is een bijzonder bestemmingsplan, omdat het is geschreven vanuit de Omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die op 1 juli 2022 ingaat en zorgt dat er minder en simpelere regels gaan gelden voor ruimtelij­ke plannen van initiatiefnemers. Het bestemmingsplan is in samenwerking met bewoners en ondernemers gemaakt en ligt vanaf 1 september 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Schoonhoven

Schoonhoven is een kleinschalige, authentieke en gemoedelijke stad. Dat willen de meeste mensen graag zo houden. Gemeente, inwoners, ondernemers en partners hebben in 2018 met elkaar in een ambitiedocument afgesproken hoe ze willen dat Schoonhoven er in de toekomst uitziet. Ze hebben destijds besloten dat Schoonhoven een waardevolle, leefbare, duurzame, ondernemende, bereikbare en toegankelijke binnenstad moet zijn en blijven. Om dat te bereiken, moeten er afspraken en regels gemaakt worden. De meeste regels staan in het bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven.

Bouwen

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het makkelijker voor een initiatiefnemer om iets te bouwen of verbouwen. Alleen moet het plan wel passen in het bestemmingsplan en moet de initiatiefnemer omwonenden tijdig informeren en betrekken bij het bouwplan. In het bestemmingsplan staan ook vier grote locaties aangewezen waar ruimte is voor extra woningen en ontmoeting: Spoorzone, Dika terrein, Doelenplein en het Bastion.

Ondernemers

Het ondernemen in de binnenstad wordt gestimuleerd. De binnenstad heeft twee gebieden met een dynamisch karakter: de Lopikerstraat en de Zilveras. De Zilveras is het gebied rond de Haven. In dit bestemmingsplan is het voor detailhandel, horeca en dienstverlening makkelijker gemaakt om zich hier te vestigen. Ook mag iedere horecaondernemer overdag één terras over de breedte van het pand hebben.

Behoud erfgoed

Schoonhoven is een stad met een historie van meer dan 750 jaar. De hele binnenstad binnen de (voormalige) stadswal is daarom als ‘cultuurhistorisch waardevol’ aangewezen. Om het historische karakter te behouden worden nieuwe initiatieven getoetst aan een cultuurhistorisch waardenkaart. Ook Schoonhoven als zilverstad moet zo blijven. Daarom is er een uitzondering op de regel en mogen ondernemers in de hele binnenstad een zilveratelier vestigen.

Openbaar gebied

De herinrichting van de Zilveras is een wens van velen. Dat betekent het verbeteren van de infrastructuur en voldoende parkeergelegenheid houden in het openbaar gebied.

Participatieverslag bij vergunningaanvraag

Met het bestemmingsplan volgens de Omgevingswet doet de overheid een stap terug en krijgen inwoners en ondernemers meer verantwoordelijkheid. Wel is het de bedoeling dat initiatiefnemers vooraf met de buurt in gesprek gaan. Dit is vanuit het idee dat je beter vooraf omwonenden mee kan nemen, dan dat ze achteraf bezwaar maken. Dit levert over het algemeen ook betere plannen op waar meer mensen zich in kunnen vinden. Hierdoor kunnen besluiten ook sneller genomen worden. Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag van een vergunning in de binnenstad van Schoonhoven in het vervolg een participatieverslag inleveren. In dit verslag geeft de initiatiefnemer aan hoe hij de omgeving heeft betrokken bij het plan. Er is een handleiding participatie beschikbaar voor inwoners op www.krimpenerwaard.nl/bestemmingsplan-schoonhoven

Bestemmingsplan ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 september 2021 gedurende zes weken ter inzage. Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.1931.BP1909DK019-VG01). De papieren versie van het plan is in te zien op afspraak in het gemeentehuis van maandag t/m vrijdag tussen 8.20 en 12.30. Een afspraak maken kan via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 140182.

1 REACTIE

  1. Buitendijks bouwen lijkt mij een slecht plan. Bovendien is het echte Schoonhovenaren niet duidelijk geweest dat de binnenstad ook buitendijks ligt waardoor men zich enigszins belazerd voelt.
    Vriendelijke groeten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio