D66 Krimpen geschokt door LHBTI uitspraken van Driestar/Wartburg bestuurder

D66 Krimpen aan den IJssel heeft met afschuw kennis genomen van de opinie column over LHBTI van drs. W. de Kloe, lid van het College van Bestuur van Driestar/Wartburg in het Reformatorisch Dagblad. Zeker met het oog op de lopende aanvraag voor vestiging van een reformatorische school voor voortgezet onderwijs in Krimpen aan den IJssel zijn deze uitlatingen alarmerend. D66 verwacht van het college dat zij in gesprekken met deze scholengemeenschap de veiligheid voor LHBTI jongeren voortdurend indringend onder de aandacht zal brengen.

“Juist nu zijn uitspraken betreurenswaardig”

Larry Köster, fractievoorzitter D66 Krimpen aan den IJssel

D66 fractievoorzitter Larry Köster: “Juist nu we in Krimpen aan de IJssel werken aan de dialoog over seksuele diversiteit en initiatieven ontstaan als het Regenboognetwerk, zijn deze uitspraken op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig. Wij vinden het afschuwelijk dat het schoolbestuur van Driestar/Wartburg op deze manier de publiciteit zoekt met polariserende uitspraken over LHBTI.”

Lessen burgerschap

In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo zijn lessen burgerschap verplicht, waarin onder meer mensenrechten en omgaan met maatschappelijke diversiteit aan de orde komen. In dat kader zijn scholen ook verplicht om te zorgen dat LHBTI’s zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. De uitlatingen van de Kloe, dat opkomen voor LHBTI rechten gelijk staat aan een strijd tegen het christendom, staan haaks hierop.

Plannen voor een nieuwe reformatorische scholengemeenschap in Krimpen

Driestar/Wartburg wil een nieuwe reformatorische VO school stichten en verwacht daar VMBO, HAVO en VWO onderwijs te gaan verzorgen voor ongeveer 1000 leerlingen. Het gemeentebestuur heeft eind 2020 aangegeven welwillend te staan tegenover de plannen. Onderzoeken naar financiële en ruimtelijke haalbaarheid in samenwerking met het schoolbestuur lopen nog.

Iedere school met positieve bijdrage aan lokale samenleving welkom

Larry Köster: “D66 is voorstander van onderwijs dichtbij en verwelkomt een school die daaraan een bijdrage levert. Maar wij verwachten van die school een positieve bijdrage aan de lokale samenleving met respect voor de opvatting van anderen.” D66 maakt zich op dit moment zorgen over de veiligheid van LHBTI jongeren op deze reformatorische school en verwacht van het college dat zij dit nadrukkelijk onderwerp van gesprek maakt bij de besprekingen met het schoolbestuur.

D66 wil geen verdere polarisatie op het gebied van LHBTI acceptatie

Na de recente commotie rond uitlatingen van de predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente over LHBTI’s ontstaat opnieuw commotie door deze uitspraken van een bestuurder van Driestar/Wartburg. D66 betreurt dat hiermee verdere polarisatie ontstaat in de Krimpense gemeenschap, veroorzaakt door de vanzelfsprekendheid waarmee de reformatorische geloofsgemeenschap meent hun opvattingen te moeten verheffen tot morele waarden.

Voor D66 is leidend dat ieder mens, dus ook LHBTI, recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zoals ook in de Grondwet verankerd. D66 zal zich in Krimpen aan den IJssel blijven inzetten voor een diverse en inclusieve samenleving waarin respect, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid voorop staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ruimte voor nieuwe bomen bij opknapbeurt kasteelgaarde Rhoon

Rhoon - Kasteelgaarde Rhoon krijgt een opknapbeurt met nieuwe bomen. Om ervoor te zorgen dat het voorbos veilig en vitaal blijft, haalt Stichting Het...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Burgemeester Theo Segers leest voor op School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland - Burgemeester Theo Segers heeft op 13 oktober voorgelezen aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland....

Verkeersplan Oud-Krimpen krijgt geen onafhankelijk onderzoek naar alternatief

Leefbaar Krimpen heeft de afgelopen weken talloze inwoners uit Krimpen, waaronder de inwoners van Oud-Krimpen gesproken. Inwoners willen een onderzoek naar alternatieve plannen voor...

Coalitie blokkeert debat en houdt wethouder Timm de hand boven het hoofd.

Een motie van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen werd direct van tafel geveegd tijdens de raadsvergadering van vanavond. De motie in het belang...

Open dag KinderLabs: kom erbij en doe mee!

Capelle aan den IJssel - De KinderLabs in Capelle aan den IJssel zijn supergezellige en vet coole plekken voor kinderen – én hun ouders....

Huis van de Wijk Schollevaar nóg bruisender

Capelle aan den IJssel - Huis van de Wijk Schollevaar heeft er een grote activiteitenruimte bij, mooi ingericht door vrijwilligers en jongeren. In het...